2011. március 11. Pénteki szónoklat – Fares Seikh szónoklatának összefoglalója


A halál és a túlvilági élet


A magasságos Allah azt mondja: „Minden ember megízleli a halált, és fizetségeteket teljességében csupán a Feltámadás Napján kapjátok meg. Aki pedig távol lesz tartva a Pokoltól és bekerül a Paradicsomba, bizony győzelmet arat. Az evilági élet csupán csalóka élvezet” (Korán 3: 185); „Bárhol is legyetek, elér titeket a halál, mégha magasba nyúló tornyokban vagytok is” (Korán 4: 78). Uthman ibn Affánra (Allah legyen vele megelégedett) hivatkozva jegyezték fel, aki azt mondta: Hallottam Allah Küldöttét (Allah dicsérje és üdvözítse) amint azt mondta: „A sír az első lakhely a Túlvilágon. Ezért ha az ember megmenekül tőle (a sírbeli büntetéstől), akkor ami azután jön, csak könnyebb lesz. Ám ha nem menekül meg tőle, akkor ami azután jön, csak rosszabb lesz”, majd azt mondta: Hallottam Allah Küldöttét (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondani: „Soha nem láttam a sírnál szörnyűbb látványt”.
Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ó, Uram! Menedéket keresek Nálad a sír kínzásától”. Ezt többször megismételte, azután azt mondta: „Amikor a hívő szolga a túlvilág felé veszi útját, és véget ér számára az evilág, eljön hozzá a halál angyala, a fejéhez ül, és azt mondja: ’Ó te, jó lélek! Gyere ki [a testből] Allah megelégedésére és megbocsátására’. Ekkor kijön, és olyan könnyen folyik ki belőle, mint ahogy a víz folyik ki a tömlőből, habár ti más láttok. Az angyalok leszállnak hozzá az égből, olyan fénylő arccal, mint a nap. Halotti leplet és balzsamot hoznak a Paradicsomból, és látótávolságra leülnek tőle. Amikor a halál angyala megfogja a lelket, nem marad a kezében egy szempillantásig sem. A magasságos Allah ezzel kapcsolatban mondja: „Elragadják a küldötteink, ők nem hanyagolnak el [semmit]” (Korán 6: 61). Ezután így folytatta: „Ekkor a lélek a legjobb illatú szellőként hagyja el a testet, az angyalok pedig felemelkednek vele [az égbe], és akárhányszor elhaladnak az ég és föld között egy sereg angyal mellett, megkérdezik tőlük: ’Kié ez a lélek?’ és ők azt válaszolják: ’Ennek a lelke (megnevezik az embert)’, és a legszebb nevekkel illetik, amelyeken az embert hívták életében, míg el nem érik a legalsó égbolt kapuit. Kinyitják számára [a kapukat], és minden egyes égben az Allahhoz legközelebb álló angyalok kísérik útján, amíg elérik a hetedik eget. Ekkor elhangzik: ’Írjátok a tetteinek könyvét az Illijjún-ba’. „Honnan tudhatod, hogy mi az ‘Illijjún? Megjelölt könyv. Tanúsítják ezt az [Allahhoz] közelállók [angyalok]” (Korán 83: 19-21). Ekkor beírják tetteinek könyvét az Illijjún-ba, majd elhangzik: Vigyétek vissza a földre, hiszen ígéretett tettem nekik, hogy: „A földből teremtettem őket, oda fogom visszatéríteni és onnan fogom előhozni őket” (Korán 20: 55). Ezután visszaviszik a földre, lelkét visszahelyezik, majd két két angyal jön hozzá, felültetik és azt kérdezik tőle: ’Ki a te Urad?’ és ő azt válaszolja: ’Allah az uram.’ Megkérdezik: ’Mi a vallásod?’ és ő azt válaszolja: ’Az iszlám a vallásom’ Ekkor azt kérdezik: ’Ki az az ember, aki hozzád küldetett?’ Ő így válaszol: ’Ő Allah Küldötte.’ és megkérdezik: ’Honnan tudod?’ és erre azt válaszolja: ’Eljöttek hozzánk a bizonyítékok Urunktól, hittem benne és igaznak tartottam. A magasságos Allah ezzel kapcsolatban mondja: „Allah megszilárdítja azokat akik hisznek szilárd szóval az evilágon és a túlvilágon” (Korán 14: 27) Azt mondta: „Ekkor az égből egy hang szólítja: ’Igazat mondott a szolgám, készítsetek számára helyet a Paradicsomban, öltöztessétek fel a Paradicsomból, és mutassátok meg neki a helyét abban’. Sírja akkorára szélesedik ki, ameddig csak elér a látása. Cselekedetei egy szép arcú, szép ruhájú, jó illatú férfi formájában jelennek meg. Azt mondja: ’Fogadd örömmel azt, ami előkészíttetett neked, örvendezz az Allahtól való elégedettségnek, és a Kerteknek, melyekben állandó nyönyörűség van. Azt kérdezi (a halott): ’Allah örvendeztessen meg téged is. Ki vagy te? Arcod jóról árulkodik’ Azt válaszolja: ’Ez a te napod, amelyre ígéretet kaptál. Én vagyok a te jócselekedeted’ Azt mondja (a halott): ’Ó, Uram jöjjön el a [feltámadás] Órája, hogy visszatérhessek a családomhoz és a vagyonomhoz!’”
Allah azt mondja a Koránban: „Bizony, akik azt mondják: ’A mi urunk Allah’, aztán az egyenes úton járnak, azokhoz lejönnek az angyalok mondván: Ne féljetek, és ne legyetek szomorúak. Fogadjátok örömmel a Paradicsomot, amelyre ígéretet kaptatok! Mi a gyámolítóitok vagyunk az evilági életben és a túlvilágon. Tiétek lesz ott, amire a lelketek áhítozik és megkapjátok ott, amit csak megkívántok. Szálláshelyül [Allahtól] ki megbocsátó és könyörületes” (Korán, 41:30)
Allah küldötte azt mondta: „Amikor a gonosztevő a túlvilág felé veszi útját, és véget ér számára az evilág, eljön hozzá a halál angyala, a fejéhez ül, és azt mondja: ’Ó, gonosz lélek, gyere ki! Fogadd csak örömmel Allah haragvását és dühét!’. Lejönnek fekete arcú angyalok, tüzes anyagot magukkal hozván, majd mikor a halál angyala megfogja a lelket, nem marad a kezében egy szempillantásig sem. A lélek szétterjed a testben, a halál angyala azonban kiszedi belőle, ahogy a tüskés vasat tépik ki a nedves gyapotból. A legbűzösebb rothadó tetemként hagyja el a testet, és akárhányszor elhaladnak az ég és föld között egy sereg angyal mellett, megkérdezik tőlük: ’Kié ez a lélek? ’ és ők azt válaszolják: ’Ennek a lelke (megnevezik az embert), és a legrosszabb nevekkel illetik, amelyeken őt életében hívták, amíg el nem érik a legalsó égbolt kapuit. Megtagadják tőle a belépést, és visszahajítják a földre. Allah küldötte a következő áját recitálta: „Aki Allah mellé társat állít, olyan az, mintha az égből zuhanna le, és madarak ragadnák el őt, vagy a szél fújná el egy ismeretlen messzi helyre.” (Korán, 22: 31). Ezután Allah azt mondja: ’Írjátok tetteinek könyvét a Sziddzsínbe, a legalsó földben!’ Ezután visszaviszik a földre, lelkét visszahelyezik, majd két két angyal jön hozzá, felültetik, és azt kérdezik tőle: ’Ki a te Urad?’ Azt feleli: ’Jaj, jaj! Nem tudom!’ Majd azt kérdezik: ’Mi a vallásod?’ Ugyanúgy válaszol: ’Jaj, jaj! Nem tudom!’ Ki a prófétád?’. Azt válaszolja: ’Jaj, jaj! Nem tudom!’. ’Mit mondasz erről az emberről, aki el lett küldve közétek?’ Azt válaszolja: ’Nem tudom. Azt mondtam róla, amit az emberek mondtak.’ Sírja olyan szűk lesz, hogy a bordái elmozdulnak a helyükről. Akkor egy csúf arcú, rothadó szagú, ronda ruházatú férfi jön hozzá, és azt mondja: ’Fogadj örömhírt Allah haragvásáról és dühéről’ Ekkor (a halott) megkérdezi: ’Ki vagy te? Arcod rosszat sejtet’ Azt válaszolja: ’Én vagyok a te rossz cselekedeted’ Akkor azt mondja (a halott): ’Ó, Uram! Ne legyen Ítélet Nap!’.