2012. július 20. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalójaMegérkezett Ramadán hónapMegérkezett a várva várt böjthónap, a Ramadán. Ez a hónap a Korán recitálásának a hava, hiszen a magasságos Allah ebben a hónapban küldte el Gábriel angyallal a Szent Koránt Mohamed Prófétának (Allah dicsérje és üdvözítse).

Allah azt mondta a Koránban: „[A böjtölés ideje] Ramadán hava, melyben a Korán lebocsáttatott útmutatásként az emberiség számára, világos bizonyítékokkal az útmutatásra és [az igazság és a hamisság közötti] szétválasztásra” (Korán 2: 185); „Há-mím. A nyilvánvaló Írásra (Koránra). Egy áldott éjszaka bocsátottuk le azt, mi bizony intők vagyunk [az emberek számára]. Akkor dől el minden bölcs dolog, parancsként tőlünk – bizony mi vagyunk, akik elküldjük [az üzenetet], irgalom gyanánt a te Uradtól...” (Korán 44: 1-6). Ez az áldott éjszaka a Qadr éjszakája, és ekkor jelent meg először Gábriel angyal Mohamed prófétának a Híra-barlangban. „Bizony az Elrendelés éjszakáján bocsátottuk le azt (a Koránt). És honnan tudhatod, mi az Elrendelés éjszakája? Az Elrendelés éjszakája jobb, mint ezer hónap. Az angyalok és a Lélek (Gábriel angyal) leereszkednek akkor, Uruk engedelmével, mindenféle paranccsal. Békesség az, egészen hajnalhasadásig” (Korán 97:1-5).

A ramadáni böjt az iszlám öt pillérének egyike. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az iszlám öt dologra épült: annak tanúsítására, hogy nincs más isten kivéve Allah, és hogy Mohamed Allah küldötte, az imádkozás betartására, az alamizsna megadására, a (mekkai) Házhoz való zarándoklatra, és Ramadán böjtölésére.” (al-Bukhári, Muszlim).

A böjt hatalmas jócselekedet, és hatalmas a jutalma is Allahnál. Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A Hatalmas és Fenséges Allah azt mondta: ’Ádám gyermekének minden tette őt illeti, a jótettéért tízszeres [a jutalma], egészen hétszázszorosáig, kivéve a böjtöt, ugyanis az Engem illet, és Én jutalmazok érte. Otthagyja a vágyát, az ételét és az italát Énértem. A böjtölőnek két öröme van, ami boldogságot okoz számára: öröm akkor, amikor megtöri [a böjtjét], és öröm akkor, amikor találkozni fog az Urával, [az Ítélet Napján]. Bizony a böjtölő szájának szaga a Feltámadás Napján kellemesebb lesz Allahnak, mint a mósusz illata.” (al-Bukhári, Muszlim).

Ramadán hónap egy rendkívüli lehetőség Allah bocsánatának elnyerésére, és az Allahhoz való bűnbánattal teli visszatérésre. Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A napi öt ima között, és péntektől péntekig, és Ramadántól Ramadánig minden bűn, amit közben elkövettek meg lesz bocsátva, feltéve, ha a főbb bűnöktől távol tartjátok magatokat, és bűnbánatot tartotok.” (Muszlim)

Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az áldott és magasságos Allah előírta nektek Ramadán böjtölését, és ajánlatossá lett téve az éjszakai imádkozás alatta, így aki böjtöli és imádkozik éjszakánként alatta hitből fakadóan és a jutalmazást szem előtt tartva, úgy jön ki a bűneiből, mint amilyen volt azon a napon midőn édesanyja megszülte” (al-Tirmidzi)

Ez a hónap a legjobb alkalom arra, hogy megtisztuljunk bűneinktől, megszabaduljunk rossz szokásainktól, és hogy megtanuljunk uralkodni magunkon valamint, hogy türelmessé váljunk. A magasságos Allah ebben a hónapban bezáratja a Pokol kapuit, és kinyittatja a Paradicsom kapuit, és megsokszorozza számunkra a jótettek jutalmát.

A rossz tettek ebben a hónapban kizárólag saját lelkünkből fakadhatnak, hiszen a sátánok nem tudnak megkörnyékezni, így csak saját hajlamaink, szeszélyeink maradnak, amelyek leküzdésére nagy esélyünk van a böjtölés jóvoltából. Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Amikor megkezdődik a Ramadán, megnyílnak a Paradicsom kapui, bezárulnak a Pokol kapui, a leláncoltatnak sátánok” (al-Bukhári, Muszlim).

A böjtölőnek számos jutalma van, amely nem hasonlítható egyetlen más istenszolgálat jutalmával sem. Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Bizony a Paradicsomnak van egy kapuja, így hívják: ar-Rajján (a Szomjat oltó). Ezen keresztül lépnek be a böjtölők a Feltámadás Napján, és rajtuk kívül senki sem lép be azon. Az kiáltatik: „Hol vannak a böjtölők? És akkor felállnak ők és ezen az ajtón keresztül rajtuk kívül senki sem megy be. Amikor bemennek, bezáratik (mögöttük), és így senki más nem léphet be itt.” (al-Bukhári, Muszlim)

Történet

Volt két férfi, akik a Qudáah törzsből származtak, és felvették az iszlámot Mohamed Prófétánál (Allah dicsérje és üdvözítse), majd egyikőjük elesett a harctéren, a másik egy évvel később halt meg. Talha, a prófétai társ látta álmában, hogy aki később halt meg, korábban került a Paradicsomba, mint az aki mártírként halt meg. Csodálkozott ezen, és másnap elmondta álmát a Prófétának (Allah dicsérje és üdvözítse). Allah küldötte azt mondta: Vajon nem böjtölte a Ramadán hónapot, és imádkozott hatezer rakaát, és ennyi és ennyi rakaát egy éven keresztül?”

Vannak olyan illemszabályok, amelyekre oda kell figyelni, nehogy a böjtölő embernek csökkenjen a böjti jutalma Allahnál. A Ramadán havi böjt nem csak azt jelenti, hogy tartózkodunk az ételektől, italoktól, a házasélettől, hanem azt, hogy egyedül Allah jutalmát szem előtt tartva böjtölünk, ezért nem veszekedünk, nem káromkodunk, és nem toroljuk meg az ellenünk vétkezők bántását. Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A böjt oltalom, ezért ha valamelyikőtök böjtnapot tart, akkor ne beszéljen csúnyán, ne kiabáljon veszekedve, és ha valaki szidja őt, vagy verekedni akar vele, akkor mondja azt kétszer: „Én böjtölök.” (al-Bukhári, Muszlim)

Használjuk ki ezt a hónapot arra, hogy jót cselekedjünk, hogy Koránt olvassunk, hogy a napi imádkozásokat közösségben végezzük, és hogy virrasszunk, és együtt végezzük az éjszakai imádkozásokat, más néven a Taráwíh imákat, és hogy tartsuk a kapcsolatot szüleinkkel és rokonainkkal. A munkahelyi feladatainkat precízen és lelkiismeretesen kell végeznünk, hiszen a munka is istenszolgálat, akárcsak az imádkozás vagy a böjtölés vagy a Korán olvasása.

Ne feledkezzünk meg az adakozásról sem. Ramadán ugyanis a jótékonykodás időszaka is. Amikor a böjt közben megtapasztaljuk mit jelent az éhség, megtanulunk együtt érezni a szegényekkel, és erős késztetést érzünk arra, hogy segítünk rajtuk és adakozzunk a vagyonunkból. Allah küldöttéről (Allah dicsérje és üdvözítse) feljegyezték, hogy ő volt a legadakozóbb ember, és a legeslegjobban Ramadán alatt volt adakozó, amikor is Gábriel találkozott vele. Ugyanis Gábriel Ramadán minden éjszakáján eljött hozzá, hogy Allah küldötte felolvassa előtte a Koránt, amikor pedig találkozott vele akkor Allah küldötte adakozóbb volt, mint az esővel küldött szél.

Abdul-Fattah Munif, MME