Bevezető a Korán tudományos csodái fejezethez

A Korán tizennégy évszázada lett kinyilatkoztatva, és olyan természettudományi igazságokat is tartalmaz, amelyeket csak napjainkban fedeztek fel, vagy bizonyítottak be a tudósok. Ez kétségkívül azt igazolja, hogy a Korán Isten kinyilatkoztatott szava, amelyet Mohamed prófétával küldött, és nem az írástudatlan Mohamed Próféta szerzeménye. Bizonyítja továbbá azt is, hogy Mohamed Isten igaz prófétája. Az ugyanis túlmutat a józan ész határainak, hogy valaki tizennégy évszázaddal ezelőtt olyan tudás birtokában legyen, amelyet csak napjainkban fedeztek fel és bizonyítottak fejlett eszközökkel és kifinomult tudományos módszerekkel.