2011. július 29. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója


Ramadán hónap és a ramadán havi böjt jelentősége

Pár nap és megérkezik a várva várt vendég: Ramadán hónap, amely évről évre meglátogat minket és megörvendezteti szívünket. Olyan hónap ez, amelyben a magasságos Allah leküldte Gábriel angyalt a kinyilatkoztatással, a Szent Koránnal Mohamed Prófétának (Allah dicsérje és üdvözítse). Allah így szól a Koránban: „[A böjtölés ideje] Ramadán hava, melyben a Korán lebocsáttatott útmutatásként az emberiség számára, világos bizonyítékokkal az útmutatásra és [az igazság és a hamisság közötti] szétválasztásra” (Korán 2: 185). Ramadán hónap az isteni könyörület hónapja, amelyben a hívő közelebb kerül Allahhoz, megerősödik az istenfélelem, a bűnök bocsánatot nyernek és megsokszorozódik a jutalom. Allah így szólt a Koránban: „Ó ti, akik hisztek! Előíratott számotokra a böjtölés, ahogyan előíratott azok számára is, akik előttetek [éltek], hátha istenfélők lesztek” (Korán 2: 183). Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki Ramadánt hitből fakadóan, és Allah jutalmára számítva böjtöli, annak meg lesz bocsátva minden korábbi bűne”. Allah küldötte azt is mondta: „Nincs olyan szolga, aki ha Allahért egy napot böjtölt, akkor Allah ne távolítaná ezért a napért az arcát a Pokol tűzétől hetven ősz (év) távolságra”. Allah Küldötte azt mondta: „A Hatalmas és Fenséges Allah azt mondta: Ádám gyermekének minden tette őt illeti, a jótettéért tízszeres, sőt akár még hétszázszoros is lesz a jutalma, kivéve a böjtöt, ugyanis az Engem illet, és Én jutalmazok érte. Otthagyja a vágyát és az ételét Énértem. A böjtölőnek két öröme van, ami boldogságot okoz számára: amikor megtöri [a böjtjét], örül ennek; és amikor találkozni fog az Urával, örülni fog a böjtjének” A Ramadán havi böjt nem csak azt jelenti, hogy tartózkodunk az ételektől, italoktól, a házasélettől, hanem azt, hogy egyedül Allah jutalmát szem előtt tartva böjtölünk, ezért nem toroljuk meg az ellenünk vétkezők bántását. Allah Küldötte azt mondta: „A böjt oltalom, ezért ha valamelyikőtök böjtnapot tart, akkor ne beszéljen csúnyán, ne kiabáljon veszekedve, és ha valaki szidja őt, vagy verekedni akar vele, akkor mondja azt kétszer: „Én böjtölő ember vagyok”. Allah Küldötte azt mondta: „Amikor megkezdődik a Ramadán, megnyílnak a Paradicsom kapui, bezárulnak a Pokol kapui, és a sátánok leláncoltatnak.” A rossz tettek ebben a hónapban kizárólag saját lelkünkből fakadhatnak, hiszen a sátánok nem tudnak megkörnyékezni, így csak saját hajlamaink, szeszélyeink maradnak, amelyek leküzdésére nagy esélyünk van a böjtölés jóvoltából. Ramadán a jótékonykodás időszaka. Amikor a böjt közben megtapasztaljuk mit jelent az éhség, megtanulunk együtt érezni a szegényekkel, és erős késztetést érzünk arra, hogy segítünk rajtuk és adakozzunk a vagyonunkból. Allah küldöttéről feljegyezték, hogy bőkezűbb volt Ramadánban mint az esőfelhőket hozó áldásos szelek. Ramadán hónap rendkívüli lehetőség a bűnbánatra, Allah megbocsátásának elnyerésére, és hogy visszatérjünk Allahhoz. Jó alkalom arra, hogy megtisztuljunk bűneinktől, megszabaduljunk rossz szokásainktól, és hogy megtanuljunk uralkodni magunkon valamint hogy türelmessé váljunk. Használjuk ki ezt a hónapot arra, hogy jót cselekedjünk, hogy Koránt olvassunk, hogy a napi imádkozásokat közösségben végezzük, és hogy virrasszunk, és együtt végezzük az éjszakai imádkozásokat, más néven a Taráwíh imákat, és hogy tartsuk a kapcsolatot szüleinkkel és rokonainkkal. A munkahelyi feladatainkat precízen és lelkiismeretesen kell végeznünk, hiszen a munka is istenszolgálat, akárcsak az imádkozás vagy a böjtölés vagy a Korán olvasása. Nem szabad elfelednünk, hogy nem tudhatjuk hány Ramadánt élünk még meg. Nagy veszteség éri azt, aki nem él a lehetőséggel, nem változik meg ebben a hónapban, és nem nyer megbocsátást Allahtól. Ne engedjük tehát, hogy az evilági dolgok elvonják a figyelmünket Ramadán hónapról, és törekedjünk arra, hogy jobb emberré válva búcsúzzunk majd el e hónaptól.