2012. december 28. Pénteki szónoklat – Samir Al-Amran seikh szónoklatának összefoglalójaSzónoklat a változás lehetőségéről és feltételeirőlKáfúr és társának tanulságos története.

Káfúr egy afrikai rabszolga volt, akit társával együtt hurcoltak Núbiából Egyiptomba, egy rabszolgapiacra, amely Ahmad ibn Túlún (220-270H/835-884) Egyiptom uralkodójának tulajdonában állt. Amikor a hidzsra szerinti 4. század elején Káfúrt és társát megvásárolták, a társa azt mondta neki: Arra vágyom, hogy egy szakács vásároljon meg, hogy egész életemben jól legyek lakva azáltal, amit a konyhájából szerzek meg magamnak. Káfúr arra vágyott, hogy egyszer Egyiptom uralkodója legyen. A történet szerint mindketten megkapták, amire vágytak. Káfúr társát egy szakács vásárolta meg, Káfúrt pedig egy olajsajtoló.

Káfúr sokat szenvedett az elején, nehéz munkája miatt, de ez a munka tette nagy teherbírásúvá, és olyanná aki képes a nagy kihívásokkal szembenézni. Az olajsajtolótól egy írnokhoz került, akinél megtanult írni olvasni, és egy alkalommal – Allah akaratából – ajándékot vitt gazdájától az akkori uralkodónak, Muhammad al-Ikhsídnek. Az uralkodóra jó benyomást tett, ezért 312H/924-ben megvásárolta gazdájától mindösszesen 18 aranytallérért.

Így vette kezdetét Káfúr valódi „karrierje”. Az uralkodó hamarosan bizalmasává fogadta, majd megbízta őt gyermekeinek nevelésével. Az uralkodó halála után, szorgalmának, kitartásának és intelligenciájának köszönhetően Káfúr a parancsnokok vezetőjévé lépett elő, és addig-addig szorgoskodott, mígnem 355H/966-ban hatalomra került, de nem csak Egyiptom felett uralkodott, hanem immáron egész Szíria, Mekka és a Hidzsáz felett.

Hogyan válhatott egy rabszolga uralkodóvá, és mi történt a társával? Káfúrnak nagy ambíciói és tervei voltak, annak ellenére, hogy kezdetben nincstelen rabszolga volt, de azon igyekezett hogy megvalósítsa álmait, és Allah megadta neki azt, amire vágyott. A társa is azt kapta, amire vágyott: élete végéig egy szakács konyháján sínylődött rabszolgaként, és bár éhen nem halt, de nyomorúságosan teltek a napjai. A történelem bebizonyította, hogy az ember mindaddig képtelen civilizációt építeni, és egy jobb jövőt megvalósítani, amíg nem változtat saját állapotán. Allah azt mondta a Koránban: „Bizony, Allah nem változtat egy nép helyzetén, amíg nem változtatnak azon, ami magukban van”. (Korán 13:11)

A politikai és az üzleti életben is számos példa mutatja, hogy kimagasló eredményeket lehet elérni a látszólagos akadályok ellenére, ha az emberben meg van az elegendő ambíció, eltökéltség és kitartás.

Itt van például Nelson Mandela esete, aki 28 évet ült börtönben hazájában, Dél-Afrikában, a faji megkülönböztetést gyakorló rezsimmel szembeni ellenállás vezetőjeként. Az országban az élet minden területén – gazdaságban, politikában, kultúrában – az apartheid, azaz a faji megkülönböztetés érvényesült. Minden terület a fehérek kezében összpontosult. Mandela a börtön falai közül irányította országa rendszerének változtatását, és kitartását siker koronázta. Amikor kiszabadult a börtönből, a dél-afrikaiak őt választották meg az ország elnökévé. Nelson Mandela élő legendává vált, míg a korábbi elnök, a rasszista rezsim elnökére már alig emlékszik valaki.

Steve Jobs egy adoptált gyermek volt, akinek a nevelőszülei nem tudták fizetni egyetemi oktatását, így hiába vették fel az egyetemre, hamarosan kikerült onnan. A diákszállón a földön kellett aludnia, mert nem volt elegendő pénze arra, hogy kifizesse az ágy díját. Üres üvegek visszaváltásából szerzett arra pénzt, hogy ne halljon éhen. Ez a nincstelen ember pár éven belül azonban kitartásának eredményeképpen megalapított egy elektronikai céget, amely forradalmat hozott a számítógépek és okos telefonok piacán. Ez a cég az Apple!

Az iszlám világban szükségessé vált változás folyamata olyan embereket igényel, akik rendelkeznek elegendő hittel, intelligenciával, és ambícióval, és akik nem elégednek meg a muszlimok lesújtó és nyomorúságos helyzetével, és akik eltökéltek abban, hogy megváltoztassák e helyzetet.

Abdul-Fattah Munif, MME