A szentek kultuszának vallásjogi megítélése

A szentek kultusza által tehát megvalósul a bálványimádás és az Istennel való társítás, amely a legnagyobb gonosztettnek számít az iszlám vallásban és az egyetlen olyan főben járó bűn, amelyet Allah nem bocsát meg. Allah ugyanis könyörületes és minden bűnt megbocsát, kivéve a társítást. Cselekvőjét a Tűzbe juttathatja, hacsak nem tanúsít még halála előtt bűnbánatot. Az effajta cselekedetek tehát hitetlenségnek számítanak, méghozzá az Istennek való társításnak és az iszlám közösségből való kizárást eredményezik. A magasztos Allah azt mondta: „Bizony Allah nem bocsátja meg azt, hogy mellé társat állítanak, és ami ezen kívül van, azt megbocsátja annak, akinek akarja”(4. Szúra, 116. ája).

A dolog súlyosságát bizonyítja ez a következő fatva (vallásjogi rendelet):
Kérdés: Van egy férfi aki eleget tesz az iszlám minden alapkövetelményének: böjtöl, imádkozik, de Allahon kívül máshoz is fohászkodik. Szentnek nevezett emberek közbenjárását és segítségét kéri, hisz abban hogy hasznára lesznek, s megóvják az ártalmaktól. Örökölhetnek-e tőle gyermekei, akik igazán egyistenhitűek és nem társítanak Allahhal senkit és semmit?

A válaszadó a szaúd-arábiai Fatva és Tudományos Kutatások Állandó Bizottsága:
Aki imádkozik, böjtöl és iszlám minden alapkövetelményének eleget tesz, de segítségért fordul a halottakhoz, távollevő emberekhez, angyalokhoz vagy hasonlókhoz, az ilyen ember társító (politeista). Ha erre vonatkozóan tanácsot kap, de nem fogadja el, sőt ragaszkodik addigi gondolkodásához, majd meghal, akkor nagy társítást elkövetőként hal meg és kilép az iszlámból. Az ilyen személyt nem szabad megfürdetni, halotti imádkozást végezni érte, nem lehet a muszlimokkal egy helyen eltemetni és tilos bűnei megbocsátásáért fohászkodni. Ezzel együtt nem örökölhetnek utána igazán egyistenhitű gyermekei, szülei vagy testvérei és senki más sem, aki hozzájuk hasonlóan muszlim, mert más valláson vannak. Allah küldötte (Allah dicsérete és békéje legyen vele) azt mondta: „A muszlim nem örökölhet a hitetlentől, és a hitetlen sem örökölhet a muszlimtól”