2012. február 04. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Szónoklat a Mennyei kertek örömeirőlMinden ember keresi a boldogságot és az evilági örömöket. Az ember szeretne szemet gyönyörködtető villában lakni, finomabbnál-finomabb ételeket enni, szeretne egy kényelmes járművet, például egy fényűző autót, jobbnál-jobb minőségű ruhákban járni és szeretne egy gyönyörű feleséget. Ezek az evilági élet élvezetei, amelyekhez manapság kötődnek a szívek.

Allah azonban így szólt a Koránban: „Tetszetőssé tétetett az emberek számára a vágyak szeretete: a nőké, a gyermekeké, a temérdek arany és ezüst vagyoné, a megjelölt (telivér) lovaké, a jószágoké és a szántóföldeké. Ezek az evilági élet (mulandó) élvezetei, ám Allahnál van a legszebb hely a visszatérésre!”(Korán 3: 15).

A valóság, amiről sok ember megfeledkezik, hogy ezek mind mulandó élvezetek, és a halál beárnyékolja az efféle evilági örömökbe vetett reményt.

Létezik azonban egy örömhír, amely feloldja ezt a keserűséget, és ami nyugalmat, és valódi boldogságot áraszt a hívők szívébe:

„Mondd: „Adjak-e hírt nektek arról, ami jobb ezeknél? Az istenfélőknek az Uruknál kertjeik lesznek (a Paradicsomban), amelyek alatt folyók folynak, örökké ott maradnak, tisztává tett feleségeik lesznek, és [övék lesz] Allah megelégedése, és Allah belelát a szolgáiba” (Korán 3: 16).

Ilyenek a túlvilág gyönyörű örömei, de vajon láttuk ezeket az örömöket? Vajon beléptünk már valaha a Paradicsomba? Nem. Azonban most teszünk egy utazást, amely alatt Korán áják és prófétai hadíszok segítségével bejárjuk a mennyei kerteket, hogy betekinthessünk néhány részletébe.

A Paradicsom elérhető közelségbe kerül az istenfélők számára, megtisztelésük jeleként, és örömteli fogadtatásban részesülnek az angyalok részéről. A magasságos Allah azt mondta:

„És azokat, akik félik Urukat, a Paradicsomhoz vezetik csapatostul, majd amikor odaérnek, és kinyittatnak a kapui, és az őrzői azt mondják nekik: Békesség reátok! Jól cselekedtetek, lépjetek hát be, hogy örökké ott maradjatok” (Korán 39: 73)

Megnyílnak ekkor tehát a Paradicsom kapui, nyolc hatalmas kapu nyílik meg a hívők előtt. Allah küldötte azt mondta: „Bizony, a Paradicsom kapuinak két ajtaja között negyven év járásnyi távolság van, és lesz olyan nap, amikor megtelik a nagy tömeg miatt” (Muszlim)

A hívőket a Paradicsom angyalai köszöntik, dicsérvén kitartásukat az evilágon, majd beengedik őket a Mennyei kertekbe:

„Akik türelmesek, Uruk arcát keresve, és megtartják az imádkozást, adakoznak abból, amivel elláttuk őket titkon és nyilvánosan, és jótettel hárítják vissza a rosszat – övék lesz a végső lakhely. Éden kertjei, bemennek oda azokkal, akik jóravalók voltak a szüleik, házastársaik, és leszármazottaik közül. És az angyalok bemennek hozzájuk minden kapun keresztül [azt mondva]: Békesség reátok, amiért türelemmel voltatok, milyen kiváló a végső lakhely” (Korán 13: 22-24)

Miután a hívő belép a Paradicsomba és meglátja, hogy Allah mi mindent készített elő számára, elfelejti az egész evilági életet, és minden ahhoz fűződő fáradozását, kínját-baját. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) egy hadíszban azt mondta, hogy az utolsó embernek, aki a Kertbe lép, tízszer annyi lesz a jutalma, mint amennyit az evilági élet összes birodalma ér. A Kertben tehát mindenki királyként fog élni. Allah azt mondta a Koránban: „És amikor szétnézel, gyönyörűséget és nagy birodalmat látsz majd ott” (Korán 76:20).

Amikor a hívő bebocsátást nyer a Paradicsomba, annak kellemes levegője és illatos szele várja. Aki átlépi a Paradicsom kapuját, látni fogja, hogy a talaja nem olyan, mint az evilági talajunk, hiszen a Paradicsom talaját sáfrány borítja. Kavicsai az igazgyöngyök és rubinkövek. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: „Az áldásos és magasságos Allah megteremtette a Paradicsomot, az egyik építőköve aranyból, a másik ezüstből van, mósusz a talaja” (al-Albáni hitelesnek minősítette).

A paloták ott állnak majd a hívők előtt, de vajon hogyan ismeri fel ki-ki a saját palotáját? Allah azt mondta a Koránban: „És bebocsátja őket a Paradicsomba, amit megismertetett velük” (Korán 47: 6) A Korán-magyarázók többsége ezt úgy értelmezi, hogy ugyanúgy megismerik majd a paradicsomi otthonukat, ahogyan az evilágban is felismerik a saját házukat.

A Paradicsom lakói, ha belépnek valódi hazájukba, ott sosem fognak felesleges, hamis beszédet, vagy erkölcstelen szavakat hallani: „Nem hallanak ott hamis beszédet, sem bűnre csábítást. Csupán az hangzik el: Békesség, békesség!” (Korán 56: 25-26)

A Paradicsom lakói alapvetően gyümölcsöket és húst fogyasztanak: „Ellátjuk őket gyümölccsel és hússal bőségesen, amiből csak kívánnak” (Korán 52: 22); „És gyümölcsökkel, amilyeneket csak választanak. s madarak húsával, amit csak megkívánnak” (Korán 56: 20-21); „És ez a Kert, amely örökül adatott nektek azért, amit cselekedtetek. Gyümölcsök vannak nektek abban, bőséggel, amiből esztek” (Korán 43: 72-73)

Ezek a gyümölcsök karnyújtásnyira lesznek az emberekhez. „És a két kert termései alacsonyan csüngnek” (Korán 55: 54); „Egy emelkedett kertben, aminek érett gyümölcsei alacsonyan csüngnek” (Korán 69: 22-23); „Kerevetekre könyökölve fekszenek, és nem látnak ott sem [forróságot adó] Napot, sem dermesztő hideget. És [a Kert] árnyékai rájuk hajolnak, és gyümölcsei könnyen elérhetővé tétettek” (Korán 76:13-14).

Az ételek és kényelem soha nem fogynak el: „A Paradicsom, amelyre az istenfélők ígéretet kaptak, olyan lesz, hogy alatta folyók folynak, el nem múló a gyümölcse és az árnyéka” (Korán 13:35).

A Paradicsom lakóinak sokféle itala lesz, amelyek egyike sem válik ártalmassá, nem úgy mint az evilági életben.

Allah azt mondta a Koránban: „A Paradicsom, amelyre az istenfélők ígéretet kaptak, olyan lesz, hogy nem poshadó vizű folyók lesznek benne, és [lesznek] folyók, melyek olyan tejjel folynak, aminek az íze nem változik, és folyók, melyek borral folynak, élvezetként az ivóknak és folyók, amelyek tisztított mézzel folynak” (Korán 47:15).

„És kehelyben [színbort] kapnak inni ott - amelyhez gyömbér van keverve - egy ottani forrásból, amelynek neve Szelszebíl (könnyedén folyó)” (Korán 76: 17-18); „Örökifjú fiatalok járnak körbe közöttük kupákkal, kancsókkal és színborral teli kehellyel. Fejük nem fáj attól és nem részegednek le” (Korán 56: 17-19); „Körbe járnak közöttük színborral töltött kelyhekkel, melynek fehér a színe, élvezetként az ivóknak, nincs miatta fejfájás, se nem részegednek le tőle” (Korán 37:47).

A Paradicsom lakóinak ruházatáról a magasságos Allah azt mondta: „Bizony, Allah olyan kertekbe bocsátja be azokat, akik hisznek és jótetteket cselekszenek, melyek alatt folyók folynak, arany- és gyöngy karperecekkel ékesítik őket, a ruhájuk pedig selyemből lesz” (Korán 22: 23); „Rajtuk zöld selyem és aranyszőttes [selyem] ruhák vannak és ezüst karperecekkel ékesítik őket, és az Uruk tiszta itallal itatja őket” (76: 21-22).

A Paradicsomban vajon lesz olyan, amin utazhatunk? Egyszer, egy férfi megkérdezte a Prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse): Vajon lesznek-e tevék a Paradicsomban? Azt felelte neki: „Ha Allah bebocsát téged a Paradicsomba, ott mindent megkapsz, amire vágyik a lelked, és ami gyönyörködteti a szemed!” (Tirmidzi)

A Paradicsomban a hívők nem lesznek egyedül. Együtt lesznek evilági hívő házastársaikkal, és mindegyikük páratlan szépségű lesz: „És add örömhírül azoknak, akik hisznek és jótetteket cselekszenek, hogy Kertjeik lesznek (a Paradicsomban), amelyek alatt folyók folynak. Valahányszor csak ellátást kapnak terméseiből, azt mondják: „Ez ugyanaz, amit korábban kaptunk ellátásként”, ám [korábban csak ahhoz] hasonlót kaptak, és tisztává tett feleségeik lesznek, és örökké ott fognak maradni” (Korán 2: 25). Feleségeik mentesek lesznek a testi tisztátalanságoktól, például a menstruációtól, a gyermekágyi vérzéstől, a vizelettől, a salakanyagoktól, és a légúti váladékoktól.

Lesznek olyanok, akik a Paradicsom asszonyai közül kapnak feleséget, akiket a magasságos Allah a hívő férfiaknak teremtett, olyanokat, akik nem Ádámtól származnak: „Feleségül adunk nekik gyönyörű, szép szemű nőket”; „Azokban (a mennyei kertekben) szemérmes tekintetű nők lesznek, akiket előttük még sem ember sem dzsinn nem érintett. Uratok melyik áldásos jótéteményét tagadjátok ti ketten? Jácinthoz és gyöngyhöz hasonlatosak ők” (Korán 55: 56-58); „Mi teremtettük őket teremtéssel. És szüzekké tettük őket, (férjük iránt) szeretőkké és egykorúakká” (56: 35-37)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ha a Paradicsom egyik asszonya rátekintene a földre, jó illattal és fényességgel árasztaná el. Bizony, a kendője a fején többet ér, mint az egész evilág, és mindaz, ami benne van” (al-Bukhári). Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A Paradicsom lakói közül a férfiaknak két feleségük lesz a gyönyörű, szépséges szemű asszonyokból, mindegyikükön hetven féle ruha lesz, és (ennek ellenére) látszani fog a lábszáruk (férjük számára)” (al-Bukhári)

Ám a legnagyobb boldogság és gyönyörűség, amelyben a Kert lakói részesülni fognak, hogy megpillanthatják a magasságos Allah arcát, minden szépségével, fenségével és hatalmasságával együtt. Semmi sem lesz kedvesebb számukra, mint az hogy megláthatják Urukat. Allah így szólt a Koránban: „Azon a napon lesznek ragyogó arcok, amelyek Urukra tekintenek”. (Korán 75: 22-23). Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A hívők látni fogják Urukat, ahogyan a teliholdat látják egy holdfényes éjszakán, nem kételkednek abban, hogy mit látnak”

A Paradicsomba vezető út:

Aki szeretne részesülni Allah örök és gyönyörűséges jutalmában a túlvilágon, és a Paradicsom lakója szeretne lenni, annak igyekeznie kell az evilágon az istenfélelem, a jócselekedetek és a bűnbánat útját járni. Allah a Koránban azt mondta:

"Mondd: „Adjak-e hírt nektek arról, ami jobb ezeknél? Az istenfélőknek az Uruknál kertjeik lesznek (a Paradicsomban), amelyek alatt folyók folynak, örökké ott maradnak, tisztává tett feleségeik lesznek, és [övék lesz] Allah megelégedése. És Allah belelát a szolgáiba. Akik azt mondják: „Urunk! Bizony, mi hiszünk, bocsásd hát meg nekünk a bűneinket, és óvj meg minket a Tűz gyötrelmétől! [Ők] a türelmesek, az igazak, az alázatosan engedelmeskedők, az adakozók, és az éjszaka végén bocsánatkérők” (Korán 3: 16-17).

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: "Az egész [muszlim] közösségem bejut a Paradicsomba, kivéve az, aki visszautasítja” Erre a társai megkérdezték: „Ki utasítaná vissza?” A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) így válaszolt „Aki engedelmeskedik nekem, az bejut a Paradicsomba. Aki nem engedelmeskedik nekem, az visszautasítja” (al-Bukhári)

Abdul-Fattah Munif, MME