2012. július 27. Pénteki szónoklat – Ahmed seikh szónoklatának összefoglalójaRamadán és a Szent KoránA hónap, amelyben vagyunk, az a hónap amelyben a Szent Korán kinyilatkoztatást nyert. Mit is jelent a Korán? A Korán Allah beszéde, amely lebocsátásra került Mohamednek (Allah dicsérje és üdvözítse), amelynek szavai utánozhatatlanok, és amelynek recitálása istenszolgálat, valamint és amelyet több hagyományláncon keresztül adtak tovább, és amely a kötetekbe írtak, kezdve a Megnyitó c. szúrától, egészen Az emberek c. szúráig.

A magasságos Allah több néven is említette a Korán, melyek közé tartozik: A Korán (Qur'án): „Bizony, ez a Korán arra [az útra] vezet, amely az egyenesebb” (Korán 17:9) Az Írás (Kitáb): „Bizony lebocsátottunk hozzátok egy Írást, amelyben ott van az említésetek” (Korán 21:10) A Különbségtevő (Furkán): „Áldott az aki lebocsátotta a [az igazság és a hamisság közötti] Különbségtevőt a szolgájának, hogy intő legyen a világok számára” (Korán 25:1) Az Intés (dzikr): „Bizony, mi bocsáttattuk le az Intést, és bizony, mi megőrizzük azt” (Korán 15:9) A Kinyilatkoztatás (Tanzíl): „És bizony, ez a világok Urának Kinyilatkoztatása” (Korán 26:192)

A Korán Ramadán hónapban került kinyilatkoztatásra. Allah azt mondta a Koránban: „[A böjtölés ideje] Ramadán hava, melyben a Korán lebocsáttatott útmutatásként az emberiség számára, világos bizonyítékokkal az útmutatásra és [az igazság és a hamisság közötti] szétválasztásra” (Korán 2: 185)

Ramadán hónapban az emberek többet olvassák a Koránt, részeket tanulnak belőle kívülről, és tanulmányozzák a magyarázatát, illetve elmélkednek jelentésén.

A Szent Korán érdemei:

1. Igaz útra vezet. A magasságos Allah ezzel jellemezte a Szent Koránt, vagyis hogy az istenfélőket vezeti az ájái, fogalmai által, és kivezeti őket az istentársítás, a tudatlanság és a bűnök sötétségéből, az egyistenhit, a tudás és az engedelmesség fényére.

2. Tanulságai a legjelentősebb tanulságok, intései a leghatásosabb intések, történetei a legszebb történetek: „Mi mondjuk el számodra a legszebb történeteket azáltal, hogy sugalltuk neked ezt a Koránt, habár előtte a figyelmetlenek közé tartoztál” (Korán 12:3)

3. Gyógyír. A magasságos Allah azt mondta: „Ó ti emberek, intés jött el immár hozzátok Uratoktól, és gyógyír arra, ami a kebletekben van, útmutatás, és könyörület a hívőknek” (Korán 10: 57). A Korán gyógyír, orvosság a keblek számára a kétségek ellen, és mindaz ellen ami a szíveket és a testet támadja. Ennek a gyógyírnak azonban csupán a hívők látják hasznát: „És lebocsátunk a Koránból olyat, mely gyógyír, és könyörület a hívők számára, és nem növeli az igaztalanokat csupán veszteségben” (Korán 17: 82)

4. Számos olyan vitát lezárt, melyek a zsidók és a keresztények között támadtak vallási és történeti kérdéseiket illetően, mint például Jézus (Béke legyen vele) személye. Allah így szólt: „Bizony ez a Korán elbeszéli Izrael gyermekeinek annak legtöbbjét, amiben ők összekülönböztek. És bizony, ez útmutatás és könyörület a hívőknek” (Korán 27:77)

5. A Szent Korán tartalmaz tudományos csodákat is, amelyek a világi tudományokkal függenek össze. Van amiről részletesen, van amiről csak érintőlegesen, vagy utalásképpen szólt. A Korán olyan tudományos tényeket közöl, amelyeket a biológia, a geológia és csillagászat tudósai folyamatosan fedeznek fel és igazolnak, amely tényeket a Korán már sok évszázaddal ezelőtt közölt. Ezen tények közé tartozik a Korán által említett víz-akadály létezése, mely elválasztja a tengerekben a sósvizet az édesvíztől, hogy ne keveredjenek. A magasságos Allah azt mondta: „Engedte a két tengert folyni, hogy találkozzanak. Ám közöttük akadály található, melyet át nem hághatnak” (Korán 55:19-20). A tudósok közül vannak, akik felveszik az iszlámot, miután szembesülnek azzal, hogy az általuk felfedezett tények igazolják a Koránban kinyilatkoztatott közléseket.

6. A Korán mindenki számára kitűnik könnyű nyelvezetével, és egyértelmű jelentésével. „És bizony megkönnyítettük a Koránt az említés számára, van-e olyan akinek használ az intés?” (Korán 54: 17)

7. A Korán olvasása istenszolgálat számunkra. A Korán olvasásának és megtanulásának érdemeiről olvassuk el figyelmesen a következő hadíszokat:

Allah dicsérje és üdvözítse - amint azt mondta: „Olvassátok a Koránt, mert a Feltámadás Napján közben fog az járni az olvasóiért.” (Muszlim)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: „Az, aki úgy olvassa a Koránt, hogy jártas abban, a nemes és tisztahitű angyalokkal lesz. És az, aki úgy olvassa a Koránt, hogy meg-megakad és nehézséget okoz neki, kétszeres jutalmat fog kapni” (Al-Bukhárí és Muszlim)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: „Aki egy betűt is olvas Allah Könyvéből, annak jutalom jár! S a jutalom annak tízszerese. Nem mondom, hogy „alif – lám – mím” egy betű, hanem „alif” egy betű „lám” egy betű és „mím” egy betű” (Szahíh al-Dzsámi)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Azt mondják a Korán-olvasónak (a Feltámadás Napján): Olvass, és emelkedj fel (a Paradicsomban), és recitálj, ahogyan recitáltál az evilágon, hiszen a helyed ott van, ahol az utolsó áját elmondod” (Szahíh al-Dzsámi).

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az a legjobb közületek, aki megtanulja a Koránt és tanítja”. (Al-Bukhárí, al-Tirmidhí és Abú Dáúd)

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Allah e Könyv által felemel egyeseket, másokat pedig lealacsonyít” (Muszlim)

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nincs irigylés, kivéve két dologban: egy férfi (esetében), akit Allah megáld a Koránnal, mire az abból olvasva imádkozik egész éjszaka és nappal; továbbá egy férfi (esetében), akinek Allah vagyont adományozott, mire az abból adakozik egész éjszaka és nappal.” (Al-Bukhárí, Muszlim)

A Koránt elmélkedve és átéléssel kell recitálni, illetve hallgatni:

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta Ibn Maszúdnak: „Olvass fel nekem a Koránból!” Ibn Maszúd azt mondta: „Hogyan olvashatnám, holott neked lett lebocsátva?” Azt felelte: „Szeretem hallani mástól”. Erre Ibn Maszúd elolvasta a Nők című (4.) szúrát, addig ahol a magasságos Allah ezt mondja: „S hogyan is lesz, amikor minden közösségből előhozunk egy tanút. S előhozunk téged tanúul ezek (a muszlimok) ellen” (Korán 4: 41). Ekkor azt mondta: Elég – miközben potyogtak a könnyek a szeméből.

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) hallotta, amint egy idős asszony olvasta a Beborító (Ghásija - 89.) szúrát: „Vajon eljutott-e hozzád a Beborító [Ítélet nap] története?” majd elsírta magát. A Próféta azt mondta: Igen, eljött hozzám, igen, eljött hozzám!

A Koránnak a muszlimok életére gyakorolt hatása

Allah lebocsátotta a Szent Koránt, hogy az Ummah (muszlim világközösség) alkotmánya legyen, és megőrizze a létezését és méltóságát, és hogy aszerint haladjon egészen a Feltámadás napjáig, azért hogy az Ummah életében biztonság uralkodjon.

Olvassuk a Koránt Ramadánban elmélkedve és átéléssel, és tartsuk szem előtt azt, hogy a Könyörületes Alllah szól hozzánk abban, és hogy engedelmeskednünk kell minden parancsának, és távol kell maradnunk mindattól, amit megtilt. A Korán megneveli a lelket és felemeli az állati szintről az emberi szintre, sőt mi több angyali szintre emeli. Nem is lehetne másként, hiszen a Korán gyógyír Allahtól, szavai rabul ejtik azt, aki hallgatja, és természetes, hogy hatással van az emberi lelkekre, hiszen a magasságos Allah azt mondta róla: „Ha ezt a Koránt egy hegyre bocsátottuk volna le, akkor látnád, hogy Allahtól való félelemből meghajlik (alázatos) és széthasad. Ezek azok a példázatok, amelyeket adunk az embereknek, hátha elgondolkodnak” (Korán 59: 21)

Abdul-Fattah Munif, MME