A muszlim férfi kötelezettségei a hétköznapokbanA muszlim férfi alapvető kötelessége a napi öt imádkozás betartása, Ramadán hónapban a böjtölés, de legalább olyan fontos a szüleivel és rokonaival való kapcsolattartás is, és a feléjük tanúsított jó bánásmód: „És elrendelte Urad, hogy ne szolgáljatok mást, csupán Őt és [hogy bánjatok] szépen a szülőkkel! Ha pedig egyikőjük, vagy mindkettőjük előrehaladott korba jut nálad, akkor ne mondd nekik azt, hogy pfuj, és ne utasítsd el őket (durván), és mondj nekik szép (kellemes) beszédet! És engedd alá számukra az alázatosság szárnyát a könyörületességből (fakadóan), és mondd: Uram, könyörülj rajtuk, miként ők gondoskodtak rólam kiskoromban!” (17. szúra, 23-24. ája).

Allah küldötte azt mondta: „Nem lép be a Paradicsomba olyan, aki megszakítja kapcsolatát rokonaival”. A vallásának tanításaival tisztában lévő muszlim számára a rokonokkal való kapcsolattartás nem korlátozódik a rendszeres látogatásukra, amely megerősíti a rokoni köteléket, hanem a szegényebb rokonoknak való adakozást is. A muszlim férfi továbbá felelősséggel tartozik feleségének és gyermekeinek ellátásáért, szükségleteiknek biztosításáért, de nem csupán fizikai dolgokról van szó, hanem Allah előtt felel családjának lelki életéért, az istenszolgálatáért és magatartásáért is. A Koránban ez áll: „Ó, ti akik hisztek! Óvjátok meg magatokat és családotokat olyan Tűztől, melynek tüzelője az emberek és a kövek, amelyek felett kemény, szigorú angyalok állnak, nem fordulnak szembe azzal, amit Allah parancsol nekik, és megteszik azt, amire parancsot kapnak.” (Korán 66: 6). Az iszlám vallásban a férfi tölti be a családfő szerepét: „A férfiak főséggel bírnak a nők felett, mivel Allah előnyben részesített egyeseket közülük a másikkal szemben, és amiatt is, amit ők a javaikból költenek” (Korán 4: 34). Egy prófétai hagyomány azt mondja: „Mindannyian pásztorok vagytok, és mindannyian felelősek vagytok nyájatokért, a vezető is pásztor, a férfi is pásztor házanépe számára, az asszony is pásztor férjének háza és gyermekei számára, így mindannyian pásztorok vagytok, és mindannyian felelősek vagytok nyájatokért”

A muszlim férj akkor tesz eleget a főség feltételeinek, ha sikeresen kormányozza a családot, nem azzal hogy durvasághoz, erőszakhoz, és sértő beszédhez folyamodik, hanem szeretetteljesen, nemes viselkedéssel, megértéssel és elnézően viszonyul feleségéhez.

Az iszlám úgy tekint a feleségével jól viselkedő muszlimra, mint a legjobb muszlimok közé tartozó személyre. Mohamed próféta azt mondta: „A hívők közül azok a legteljesebb hitűek, akik a legjobb erkölcsűek, a legjobbak közöttetek pedig azok, akik a legjobbak asszonyaikhoz!” A muszlimnak nem szabad például ölbe tett kézzel szemlélnie amint felesége, leánytestvérei vagy leányai kivágott ruhákban járnak az utcán, testüket az iszlám előírásainak megfelelő viselet és fejkendő nélkül. Ez a hanyagság, és nemtörődömség hatalmas bűn Allah előtt, amelyet csupán egy őszinte bűnbánat törölhet el.

A muszlim férfi éberen figyeli gyermekeit, tudja miről olvasnak, milyen tévéműsort néznek és tisztában van azzal, mivel töltik a szabadidejüket. Tudnia kell veszélyezteti-e őket egy rossz társaság, vagy káros szenvedély, mint amilyen például a dohányzás. Ha ilyesmit észlel, azon nyomban megbeszéli velük, és jó irányba tereli őket. A muszlim apa elülteti gyermekeiben a mások iránti szeretetet, a gyengék iránti együttérzést, a rokonokkal való kapcsolattartást, a felnőttek tiszteletét, és a kisebbek iránti könyörületet, és elmélyítheti bennük a becsületességet és igazságosságot. Mohamed próféta így szólt: „A jámborság Allahtól van az illemtudás pedig az apáktól”