2013. március 1. Pénteki szónoklat – Fares Seikh szónoklatának összefoglalójaA halál valóságaAllah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Említsétek gyakran az élvezetek rombolóját”. Azt mondták: Ó, Allah küldötte, mi az élvezetek rombolója? Azt mondta: „A halál”.

A halál minden élőlény végzete: „Mindenki, aki a [föld] színén van, az elmúlásé. Ám megmarad Urad arca, aki fenséges és nemes” (Korán 55: 26-27)

A halál mindenkit elér, legyen szó férfiről vagy nőről, gazdagról vagy szegényről, magas rangú emberről vagy átlagos emberről. A magasságos Allah azt mondta: „Minden ember megízleli a halált, és fizetségeteket teljességében csupán a Feltámadás Napján kapjátok meg. Aki pedig távol lesz tartva a Pokoltól és bekerül a Paradicsomba, bizony győzelmet arat. Az evilági élet csupán csalóka élvezet” (Korán 3: 185)

A halál elől elmenekülni nem lehet, bármilyen óvintézkedéseket is tesz az ember: „Bárhol is legyetek, elér titeket a halál, mégha magasba nyúló tornyokban vagytok is.” (Korán 4: 78).

Az evilágot halálunkkor magunk mögött hagyjuk: „És bizony egyenként jöttök el Hozzánk, úgy ahogyan az első alkalommal megteremtettünk benneteket, és magatok mögött hagyjátok azt, amit reátok ruháztunk. És mi nem látjuk veletek a közbenjáróitokat, akikről azt állítottátok, hogy társak (Allah mellett) tifölöttetek. Elszakadtak tőletek, s eltűntek mellőletek azok, akikről ezt állítottátok” (Korán 6: 94)

Ha valaki megmenekülhetett volna a haláltól, akkor Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) bizonyára megmenekült volna. Allah azonban azt mondta: „Bizony, te meg fogsz halni, és ők is meg fognak halni” (Korán 39: 30)

Egy másik ájában Allah azt mondta: „És nem adtunk teelőtted egyetlen embernek sem öröklétet. Hát vajon ha te meghalsz, akkor ők halhatatlanok lesznek?” (Korán 21: 34)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) amikor halálán volt, kezét egy edénybe tette, melyben víz volt, és belemártogatta a kezét, majd megtörölgette az arcát, és azt mondta: „Nincs más jogosan imádható istenség, csak Allah! Bizony, a halálnak bódultságai vannak!” (Al-Bukhári)

A Korán négy helyen mutatja be a halál pillanatát: - „És bárcsak látnád, amint a bűnösök a halál kínjaiban (vergődnek) s az angyalok kinyújtván kezüket feléjük (mondván): Adjátok ki a lelkeiteket! Ma a megaláztatás fizetségével jutalmaztattok, amiatt, amit Allah ellen mondtatok, az igazságtól eltérően, s az Ő jeleivel szemben fennhéjázók voltatok.” (Korán 6: 93) - „És eljött a haláltusa az igazsággal. Ez az, amit el akartál kerülni.” (Korán 50: 19) -„S amikor majd (a haldokló lelke) a torkához érkezik. Ti akkor néztek. Holott Mi közelebb vagyunk hozzá, mint ti. Ám ti azt nem látjátok. Ha pedig nem lesztek elszámoltatva, akkor térítsétek azt vissza, ha az igazat szólók közül valók vagytok?” (Korán 56: 83-87) - De nem! Amikor [a lélek] a kulcscsonthoz érkezik, és azt mondják [körülötte]: Ki tudná megmenteni? És [a haldokló] megtudja, hogy ez már az (evilágtól való) elválás, és összecsavarodnak a lábszárak. Azon a napon Uradhoz lesz a menetelés.” (Korán 75: 26)

Ha azok, akik meghaltak, adhatnának egy tanácsot nekünk, azt mondanák: Használjátok ki az életidőtöket az istenszolgálatra, ne vesztegessétek el haszontalan dolgokra! Allah azt mondta a Koránban: „Amikor eljön egyikükhöz a halál, azt mondja: Uram vigyél vissza! Hátha jót cselekszem abban, amit hátra hagytam! De nem! Ez csupán egy szó, amelyet ő mond” (Korán 23: 99-100) Amíg a lélek a testben van, és nem érte el a torkot, addig sosem késő, hogy a muszlim bűnbánatot tartson, de nem szabad halogatnia, mert nem tudhatja, hogy mikor jön el ez a pillanat.

Abdul-Fattah Munif, MME