2012. április 20. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalójaA jó társasághoz való tartozás jelentőségeAz embernek szüksége van arra, hogy keresse más emberek társaságát, és hogy barátokra tegyen szert, akikkel megoszthatja élményeit, akár szomorú, akár vidám eseményekben van része. Sajnálatos módon sok ember került tévútra és züllött el amiatt, hogy rossz barátra tett szert, és ezért mondta Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt, hogy: „Az ember a barátja vallásán van, nézze hát meg jól egyikőtök, kivel barátkozik!” (Ahmed). Számos arab vers szól arról, hogy az embert a társairól lehet megismerni (Madarat tolláról, embert barátjáról – szól a magyar mondás). Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta egy hiteles hadíszban: „A jó társ és a rossz társ hasonlatosak a mósusz eladójához, és a kovács fújtatójának kezelőjéhez. A mósusz eladója vagy megajándékoz téged, vagy vásárolsz tőle, vagy legalább jó illatot áraszt feléd. A kovács fújtatójának kezelője vagy megégeti ruhádat vagy rossz szagot áraszt feléd.” (al-Bukhári, Muszlim) Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) ebben a hadíszban a jó társat a mósusz eladójához hasonlította, akinek a társaságában mindig jól érzi magát az ember, mert csupa jót, áldást és hasznot hoz számára, a rossz társat viszont a kovács fújtatójának kezelőjéhez hasonlította, akinek társaságában lángok, füst és kellemetlen szag árad az emberre. A hadísz arra tanít, hogy a muszlim ember a jóságos emberek társaságát keresse, akik segítik őt a jó cselekedetekben és eszébe juttatják, ha hibázik, és olyan társasághoz csatlakozzon, ahol az emberek a hitről beszélnek, és gyakran megemlékeznek Allahról, és olyan hasznos tanácsokkal gazdagodik az ember, amelyek evilágon és túlvilágon is a javára vannak. Az igazi muszlim tehát a legjobb emberekkel, a hívőkkel vállal csupán közösséget. . Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ne légy társa csakis hívőnek, és ne egyen ételedből csupán istenfélő” (Abú Dáúd, al-Tirmidzí)

Omar kalifa mondta (Allah legyen elégedett vele): „Ne beszélj olyanról, ami nem tartozik rád, és különülj el ellenségedtől! Óvakodj a baráttól, kivéve a megbízhatót, ám csupán az a megbízható, aki féli Allahot, és engedelmeskedik Neki. Ne járj az erkölcstelennel, mert eltanulod tőle erkölcstelenségét, és fedd fel előtte titkodat, se ne kérd ki a tanácsukat, csak azoknak, akik félik Allahot!” A magasságos Allah óva intett minket a Koránban a gonosz emberektől: „Immár kinyilatkoztatta nektek az Írásban: Ha halljátok, hogy Allah ájáit tagadják, vagy gúnyt űznek azokból, akkor ne üljetek le velük, míg más beszédbe nem kezdenek, máskülönben bizony ti hasonlóak lennétek hozzájuk. Allah bizony összegyűjti a képmutatókat és a hitetleneket a Gyehennában, mindannyiukat” (Korán 4: 140) A Feltámadás napján a gonosz barátok felfedik ellenségességüket egymás előtt:„A barátok azon a napon egymás ellenségei lesznek, kivéve azok, akik istenfélők” (Korán 43: 67) Azon a napon, bánkódni fognak azok az emberek, akik rossz társakat választottak maguknak, olyanokat akik rossz útra térítették őket, rávették őket az Allahhal szembeni engedetlenségre, a helyes, erkölcsös út elhagyására: „És azon a napon ráharap az igazságtalan a saját kezére, azt mondván: Ó, bárcsak a küldöttel együtt jártam volna az úton! Jaj nekem! Bárcsak ne tettem volna meg ezt és ezt barátul!” (Korán 25: 27-28) A muszlim szerezzen jó barátokat, olyanokat, akik gyarapítják a hitét, az istenfélelmét, akik ösztönzik az engedelmességre, és észben tartatják vele az Ítélet napját. A Magasságos Allah azt mondta a Koránban: „Tarts ki türelmesen azokkal, akik reggel és este Urukhoz fohászkodnak, az Ő arca (megelégedése) után vágyódván, és ne fordítsd el tekintetedet róluk, az evilági élet ékességei után vágyódván. És ne engedelmeskedj annak, akinek szívét figyelmetlenné tettük a Rólunk való megemlékezésről, és (aki) vágyait követi, az ügye (tette) pedig veszendőbe ment!” (Korán, 18:28)

Abdul-Fattah Munif, MME