A kölcsönnel kapcsolatos szabályozások

Az iszlám kialakulása körüli időkben a kölcsönöket nem elsősorban üzletfejlesztésre vették föl. A megélhetésükben megszorult emberek kényszerültek kölcsönt felvenni a szűkös időkben, a rövid távú túlélésre azonban gyakran teljes egzisztenciájuk ráment.

Már az iszlám kezdetén – épp a fejlett, jól működő kereskedelem következtében – gyorsan kialakult a hitel intézménye. A kölcsön jelentőségét az is alátámasztja, hogy a Korán leghosszabb verse foglalkozik vele (Korán 2:282) A kölcsön azon kevés ügylet közé tartozik az iszlám jogban, amit írásba kell foglalni. Ha a felek olyan helyzetben vannak, hogy ezt nem tudják megtenni, akkor zálogot kell adni. (Korán 2:283)

Dr. Juszuf al-Karadávi egyiptomi származású Katarban élő vallástudós a következő levelet kapta az Amerikai Egyesült Államokból, egy ott élő muszlimtól:
“A nagyra becsült tudós úrnak egy számomra most életbevágóan fontos témával kapcsolatban írok (…) Nemrég adódott egy lehetőség, hogy egy amerikai építészmérnökkel közös vállalkozásba kezdjek, ami szükségessé teheti, hogy bankhitelért folyamodjak. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ez a dolog harám (tiltott), ezért minden módon megpróbáltam elkerülni, de egyetlen iszlám banktól sem kaptam segítséget. Nagyon várom válaszát ezzel kapcsolatban.”

A tudós az alábbi fatvát hozta:
„A muszlim számára nem származik baj abból, ha gazdagodni óhajt, az iszlám nem mondja azt, amit a kereszténynek a Biblia, hogy könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni a mennyországba. Ellenkezőleg, a Koránban Allah dicséretesnek, áldásnak tekinti azt, ha valaki meggazdagodik.

Ugyanakkor tudnia kell a levél írójának, hogy a vagyon félelmetesen nagy csábító erővel bír, és emellett nem minden az anyagi gazdagság. A gazdagságra való törekedés, ha türelmetlenséggel jár együtt, nagyon veszélyes lehet, hiszen könnyelműsködéshez vezethet a saríával szemben. Mindezek tudatában vizsgáljuk testvérünk kérdését, aki vállalkozását olyan hasznot hozó lépéssel kezdené el, amelyről az a konszenzus alakult ki az iszlám tudósai között, miszerint a kamat tilalmas!
A kamat igénybevételének kényszerűségét a Korán alapelvein nyugvó saría szerint meghatározott fatvák pontosan leírják. Ahhoz, hogy egy tiltott dolog megengedetté váljon, valós, nem pedig vélt vagy a tiltottság kijátszásához ürügyként szolgáló szükséghelyzetnek kell fennállnia.
Erre egy ismert példa a sertés fogyasztásával kapcsolatos Korán-idézet. Allah azt mondta:
„Tilalmas számotokra a döglött állat, a vér, a disznóhús, s mindaz, ami nem Allah nevének említésével lett levágva és az, ami meg lett fojtva, az agyonütött, [az esés által] halálra zúzódott, a felöklelt, és amit a vadállatok szétmarcangoltak, kivéve, ha levágjátok (mielőtt kimúlna). S az is, ami áldozati (bálvány) kövön lett levágva és a jósnyilakkal történő sorsolás is. Ez engedetlenség. Ezen a napon azok, akik hitetlenek, elvesztették reményüket a ti vallásotok ellen, ezért ne féljetek tőlük! Engem féljetek! A mai napon tettem teljessé nektek vallásotokat, és kiteljesítettem rátok kegyemet, és az iszlámot választottam számotokra vallásul” (Korán 5:3) Arról, aki kényszerből fogyasztja el ezeket, Allah azt mondja: „Ám aki szörnyű éhínség miatt kényszerült (megszegni a tilalmat), nem pedig a bűnre való hajlandóságból, (úgy) Allah Megbocsátó és Irgalmas” (Korán 5:3) Meg kell győződni arról is, hogy nincs semmiféle olyan helyettesítő megoldás, ami által megengedett dolgot lehetne tenni. Végezetül a szükséghelyzet miatti tilalomfeloldás nem teheti a szóban forgó dolog megengedettségét alapelvvé, hanem csupán szigorú kivételnek szabad tekinteni, amely a szükséghelyzet elmúlásával megszűnik. A kérdést feltevő testvérnek arra van lehetősége, hogy fokról fokra haladjon a gazdagság felé vezető lépcsőn, és ne egy lépéssel akarjon meggazdagodni, mert ez a módszer az e világi és a túlvilági élet elvesztéséhez vezethet.”


Meg kell említeni, hogy a kölcsönnel kapcsolatban az Európai Fatva-Bizottság azt a határozatot hozta, hogy az európai muszlimok esetében a saját tulajdonú lakás hiánya szükséghelyzetet eredményez, ezért a bizottság az ő esetükben engedélyezte a kamat alapú bankhitelt, feltéve, hogy az első lakás megvásárlásáról van szó.