Békesség nektek és Allah könyörülete és áldása!

Szeretettel üdvözlünk benneteket.
Szeretnénk néhány szót szólni magunkról. A Magyarországi Muszlimok Egyházának tagjai vagyunk és a budapesti mecsetbe járunk le imádkozni, beszélgetni. Itt származástól függetlenül találkozunk egymással, vannak köztünk a világ minden földrészéről érkezett emberek. És hála Istennek szép számmal vagyunk tősgyökeres magyarok is, akik mindannyian itt születtünk Magyarországon és felvettük az iszám vallást.

Elhatároztuk, hogy létrehozunk és folyamatosan szerkesztünk egy honlapot, melyet most is olvasol, hogy mindenki számára megismerhetővé váljon vallásunk igazi arca, mivel a médiából csak a negatív hírek terjednek, de azok szélsebesen. Végezetül szeretnénk röviden ismertetni egyházunk működésének fő tevékenységeit:

- Imahelyek üzemeltetése a napi öt ima, közöttük a Pénteki ima megtartása céljából (Budapesten, Pécsett és Szegeden).
- A kötelező adakozás (jótékonykodás) megszervezése.
- A Ramadán havi böjttel kapcsolatos tájékoztatás és a böjtölők étkeztetésének lebonyolítása.
- A mekkai zarándoklat idején zarándokcsoport szervezése és elkalauzolása.
- Muszlim menekültek segélyezése a befogadó állomásokon, illetve a határőrségi közösségi szállásokon.
- A BV intézményeiben a muszlim vallású személyek lelki gondozása.
- Iszlám vallási ünnepekre vallási programok szervezése (Böjtünnep és Zarándoklati ünnep alkalmával).

A hitoktatási tevékenységek közül kiemelkedik:

- A Szent Korán tanítása gyerekeknek, minden szombaton, felnőtteknek előzetes egyeztetés szerint.
- Az iszlám teológiájáról, erkölcsi tanításairól előadások tartása magyar és arab nyelven ugyancsak szombatonként.
- Iszlám hittant általános iskolákban és gimnáziumokban igény szerint oktatunk.

Szervezünk kötetlen beszélgetést az iszlámról - vallásról és kultúráról - minden szombaton, részt veszünk a vallási párbeszédben (fórumokon, kerekasztal beszélgetésekben). Ismertető előadásokat tartunk egyetemeken, iskolákban, közösségi házakban, klubokban.