A dzsihád alapjelentése és különböző típusai

A dzsihád szó eredeti jelentése erőfeszítés, illetve küzdelem, akárcsak a mudzsáhada szó, amely egy másik nyelvtani alakja a dzsihád szónak. Vallásjogi értelemben a dzsihádnak többféle típusai léteznek. A muszlim vallástudósok a dzsihád, erőfeszítés típusait az egyik megközelítés szerint annak lehetséges eszközei alapján különböztetik meg. Általában háromféle szintet különböztetnek meg: intellektuálisan (beszéddel vagy írótollal), gazdasági eszközökkel (vagyonnal), és fegyverrel folytatott erőfeszítésről beszélnek.

Abdul-Aziz ibn Báz, Szaúd-Arábia volt főmuftijától kérdezték: Mi a leghelyesebb módszer az iszlám elleni támadásokkal szemben? Azt felelte: „Az iszlám nemzet kötelessége, hogy – hasonló eszközöket bevetve – szembeszálljon minden rá szegezett fegyverrel. Ha eszmékkel küzdenek ellene, akkor vallási érvekkel és ésszerű elméleti bizonyítékokkal kell rávilágítani a másik fél meggyőződésének alaptalanságára, helytelenségére. Ha gazdasági szankciókat alkalmaznak vele szemben, tényekkel kell igazolnia, hogy az iszlám módszere a legigazságosabb a gazdaság rendbetételére. Ha pedig valódi fegyverekkel harcolnak ellene, akkor fegyverrel kell védekeznie.”

A környezet irányában tett erőfeszítés része a feleséggel való kedves és tiszteletteljes bánásmód, a gyerekek meghitt, szeretetteljes családi légkörben való nevelése, sőt a szomszédokkal és a munkahelyi kollégákkal való türelmes, jámbor viselkedés.
Ide tartozik a társadalmi betegségek ellen való szóval vagy tollal való fellépés, a közjó érdekében folytatott küzdelem, és a karitatív tevékenységek. A dzsihád az iszlám történetében elsőként a pogány hiedelemvilág, a társadalomra veszélyes babonák elleni érvelésként, szóbeli erőfeszítésként jelent meg. „Tégy hát erőfeszítést ellenük ezzel (a Koránnal) nagy erőfeszítéssel” (Korán 25:52)

A vallástudósok ugyanakkor különbséget tesznek a dzsihád külső és belső formái között is. A fenti, kifelé irányuló formáit nevezzük külső dzsihádnak; a befelé irányuló, az ember lelkében zajló küzdelmet pedig belső dzsihádnak.