2012. szeptember 7. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A hajnali (fadzsr) imádkozás jelentősége és jutalmazásaA hajnali imádkozás előnyei:

- A hajnali imádkozás közösségben végzése egyenlő egy teljes éjszaka imádkozással való eltöltésével, ami hatalmas jutalmat jelent, a rá áldozott kevés erőfeszítést figyelembe véve. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Aki az éjszakai imádkozást közösségben végzi, olyan mintha fél éjszakát maradna fenn imádkozni. Aki pedig a hajnali imádkozást végzi közösségben, olyan mintha az egész éjszakát imádkozással töltené!” (Muszlim)

- Allah védelmében részesül, aki imádkozza a hajnali imát. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki imádkozza a hajnali imádkozást, az Allah védelmében van” (Muszlim). Olyan védelem ez, amelyen senki sem tud áthatolni, és amely védőfallal veszi körbe a muszlimot, családját, elméjét, vallásosságát és minden dolgát, és ezáltal áthatja Allah őrző védelmének az érzéséből fakadó nyugalom.

- A Feltámadás napján fényben részesül, aki a sötétség ellenére elmegy a hajnali imára. A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Adj örömhírt a sötétben mecsetbe járóknak: a Feltámadás Napján teljes fényben lesznek” (at-Tirmidzi). A sötétségben mecsetbe járók a Feltámadás napján fizetségképpen világosságot kapnak, amely által áthaladnak a Sziráton (a Pokol felett átívelő, a Paradicsomba vezető keskeny hídon).

- Allah a Paradicsommal jutalmazza azt, aki ügyel a hajnali imádkozás betartására. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki imádkozza a két hűvösséget (a hajnali és a délutáni imádkozást), a Paradicsomba jut” (Muszlim). Azért nevezzük ezt a két imádkozást hűvösségnek, mert a hajnali és a délutáni imádkozás idején lehűl a levegő, és csökken a hőség, továbbá ezekben az időkben csökken az ember aktivitása, és ilyenkor vágyik leginkább a pihenésre és az alvásra.

- Megtisztelő feljegyzés készül arról, aki jelen van a hajnali imádkozáson. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Angyalok váltják egymást közöttetek éjszaka és nappal, és összegyűlnek a hajnali és a délutáni imádkozások idején, majd felemelkednek azok, akik közöttetek töltötték az éjszakát, majd megkérdezi tőlük Allah – aki jobban ismeri őket: milyen állapotban váltatok el szolgáimtól? Azt felelik: Elváltunk tőlük, miközben imádkoztak, és megérkeztünk hozzájuk, miközben imádkoztak” (Al-Bukhárí)

- Aki imádkozza a hajnali imát, látni fogja Allahot a Paradicsomban. A Paradicsom lakói számára ugyanis a legkedvesebb jutalom és élvezet, hogy megláthatják Allah Fenséges Arcát. Ezt a jutalmazást nyerik a hajnali imádkozást végzők. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Látni fogjátok Uratokat, ahogyan ezt a holdat látjátok, és aminek látásában nem kételkedtek. Ha képesek vagytok arra, hogy ne legyetek erőtlenek [a fáradságtól és álmosságtól] napkelte és a napnyugta előtt, akkor tegyétek meg”, majd recitálta: „És magasztald Uradat Neki való hálaadással a nap felkelte előtt és lenyugvása előtt” (Korán 20: 130)

- A hajnali imádkozás az evilági és a túlvilági áldás forrása. A kora reggeli órák, a hajnalhasadással kezdődően az áldások időszaka. Ebben az időben Allah megáldja az istenszolgálatot, ami a túlvilágon sokszoros jutalmat eredményez. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) a hajnali imádkozás után napkeltéig emlegette Allahot, majd imádkozott két rak'át, és örömhírt mondott társainak arról, hogy ha ők is megteszik ezt, zarándoklat és umra jutalmát kapják meg érte. Az evilági áldást illetően, aki ilyenkor szorgosan munkálkodik, munkálkodásán több áldás lesz, mintha később munkálkodik. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ó Allah, áldd meg a közösségemből a koránkelőket”. Allah megáldja és gyarapítja annak a muszlimnak az ellátását, egészségét, családját és vagyonát, aki ebben az időszakban ébren van [aki korán kel, aranyat lel – tartja a magyar mondás].

A hajnali imádkozás kihagyásának, elmulasztásának a következménye

- A képmutatók egyik tulajdonsága. A magasságos Allah azt mondta a Koránban a képmutatók jellemzésekor: „És amikor imádkozáshoz állnak fel, lustán állnak fel” (Korán 4:142). Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nincs a képmutatók számára nehezebb imádkozás, mint a hajnalhasadási és az esti imádkozás, és ha tudnák mennyi (jutalom) van ezekben, akkor elmennének ezekre, még ha kúszva-mászva is” (al-Bukhárí és Muszlim).

- Aki nem imádkozza a hajnali imádkozást, hanem átalussza az idejét, annak a sátán belevizel a fülébe. Egy alkalommal megemlítettek a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) jelenlétében egy embert, aki éjszakáját átaludta és reggel későn kelt fel. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az egy olyan férfi, akinek a sátán a fülébe vizelt” (Al-Bukhárí és Muszlim). Ez azt jelenti, hogy a sátán eluralkodik az emberen, és olyan nevetségessé teszi, hogy a fülét illemhelyként használja.

- Aki nem imádkozza a hajnali imádkozást, lustává és semmirekellővé válik. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta, hogy a sátán alváskor három csomót köt valamelyikőnk tarkóján, és csak akkor kötődik ki, amikor felkel, majd megmosakodik az imához, és azután imádkozik. Ellenkező esetben gonosz lélekkel, lustán kel fel reggel”.

- Túlvilági büntetés fenyegeti azokat, akik elmulasztják a hajnali imádkozást. A magasságos Allah azt mondta: „Jaj az imádkozóknak, akik hanyagok az imádkozásukban” (Korán 107: 4-5). „Olyan utódok követték őket, akik elhanyagolták az imádkozást és vágyaikat követték, ők bizony távolra vivő [büntetéssel] fognak szembetalálkozni.” (Korán 19: 59). Az izraelitákhoz küldött prófétákat követő nemzedékek kényüket-kedvüket kezdték el követni, eltértek a kijelölt úttól, és megváltoztatták az eredeti tanításokat. Ennek következményeként elhanyagolták az imádkozást – ami a vallás oszlopa, a hit és az őszinte odaadás mércéje – és előnybe részesítették az önös világi vágyaikat Allah jogaival szemben. Allah szigorú büntetésben fogja őket részesíteni.

A hajnali imádkozásra való felkelést segítő tényezők

A maradandó túlvilági jutalom értékét kell szem előtt tartani. Ha meghívást kapna valamelyikünk arra, hogy egy nagyösszegű adományt vegyen át egy hajnali időpontban, vajon hányan utasítanák el ezt a meghívást? A magasságos Allah minden evilági jutalomnál jobbat és nagyobbat készít elő a hajnali imádkozáson megjelenőknek.

Este korán kell lefeküdni aludni, és tartózkodni kell a virrasztástól. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) nem szeretett aludni az esti ima előtt, és nem szerette az azt követő beszédet. Ha valaki beszélgetésbe elegyedik az esti imát követően, az könnyen virrasztáshoz vezet, és azt eredményezheti, hogy az illető elalussza az önkéntes éjszakai vagy az előírt hajnali imádkozást. Megkérdezték egy alkalommal al-Haszan al-Baszrí-t arról, hogy miért nem tudnak felkelni az éjszakai imádkozásra. Azt mondta nekik: „Megakadályoztak titeket a vétkeitek”.

Az alvás előtt végzendő illendő cselekedetek: például a rituális mosakodás, az istenemlegetések, fohászok.

Jó társasághoz tartozni. Olyan társakkal kell körbevenni magunkat, akik emlékeztetik egymást Allahra, biztatják egymást a jócselekedetekre, és ösztönzik egymást a hajnali imádkozásra.

Abdul-Fattah Munif, MME