2011. július 15. Pénteki szónoklat – Dr. Abdullah al-Musleh seikh szónoklatának összefoglalója


A hit Mohamed prófétában és az ő követése


Az iszlám vallás eljövetele hatalmas kegy a magasságos Allahtól, hiszen akkor történt, amikor az emberiségnek a legnagyobb szüksége volt rá. Az iszlámot megelőző időszak volt emberiség történetének talán legsötétebb korszaka. Véres háborúk, társadalmi igazságtalanság és erkölcsi válság jellemezte. Szükségszerű volt tehát egy olyasvalakinek az elküldése, aki kivezeti az embereket ebből a sötétségből, vagyis a tudatlanság korszakából, a világosságra és igazságosság korszakába. A magasságos Allah tehát elküldte Mohamed prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse) az egész emberiségnek, míg korábban a prófétákat csakis a saját népükhöz küldte el. Allah rávezette őt az egyistenhitre, és kinyilatkoztatta számára a Koránt, miután nem volt fogalma arról, mi az Írás, és a mi az igaz hit. Küldetésének 23 éve alatt átadta a Koránt az őt követő arab, perzsa, bizánci, etióp és más származású embereknek, akik továbbadták, generációról generációra, míg hozzánk el nem érkezett. A Korán és a prófétai hagyományok bővelkednek azokban a kijelentésekben, amelyeket igazoltak a modern tudományos kutatások és eredmények, és azok a nyugati – nem muszlim – tudósok, akik szembesültek a kijelentések igazságával, nem tehettek mást, mint hogy beismerték, hogy az iszlám vallásnak természet feletti a forrása. Emellett olyan jövendöléseket is találunk az iszlám tanításaiban, amelyek folyamatosan beigazolódnak. Mindezek a tudományos csodák bizonyítják számunkra hogy a Korán és az iszlám nem Mohamedtől származik, aki sem írni sem olvasni nem tudott, hanem a Teremtő Allahtól, és ugyanakkor ezek a jelek megerősítik az iszlámban vetett hitünk helyességét. Amikor kijelentjük a tanúságtételt, azt mondjuk: ashadu an lá iláha ill Allah (tanúsítom hogy nincs más istenség kivéve Allah) wa ashadu anna Muhammadan raszúl Allah (tanúsítom hogy Mohamed - Allah dicsérje és üdvözítse – Allah küldötte). A tanúságtétel második része azt jelenti, hiszünk abban, hogy Mohamedet az Isten küldte el, és teljes bizonyságunk van erről, hiszen Allah számos jellel, csodával ruházta őt fel. Aki hisz Allahban, annak értelemszerűen hinnie kell Mohamed prófétában is, és engedelmeskednie kell neki, hiszen Mohamedet Allah küldte el, és amit Mohamed tanított, azt mind Allahtól kapta. Allah azt mondja a Koránban: „Ő [Mohamed] nem kénye-kedve szerint beszél. Nem más az [a Korán], mint sugalmazott sugallat”. (Korán 53: 3-4). Aki pedig Mohamed prófétának engedelmeskedik, ezáltal a Teremtő Allahnak engedelmeskedik. Allah azt mondja: „És aki engedelmeskedik a Küldöttnek, az Allahnak engedelmeskedik” (Korán 4: 79). Mohamed Prófétában vetett hitünk azt jelenti, hogy szeretjük őt, igaznak tartjuk mindazt amit tanított, követjük és engedelmeskedünk neki abban amire utasított, és elkerüljük mindazt, amitől eltiltott minket. Ezzel valósítjuk meg a hitvallásunk második részét mondatát. Az iszlám követésével Allah felemelte az arabokat, és dicsőséget adott számukra, amely a középkorban vált igazán láthatóvá, amikor a muszlimok kimagasló tudományos eredményeket értek el, és egy páratlan civilizációt hoztak létre. A magasságos Allah csak akkor emeli fel az az arabokat, ha ragaszkodnak vallásukhoz, és ha máshol keresik a dicsőséget, Allah lealacsonyítja őket. Az istenfélelem az egyetlen dolog, amiben megelőzheti az egyik ember a másikat, és csak így válhat nemesebbé a másiknál. Az iszlám nélkül a világ képtelen lenne kilábalni abból a helyzetből amelybe került. A muszlimoknak igyekezniük kell vallásukat továbbadni az embereknek, hogy megtalálják az élet nagy kérdéseire a helyes és igaz választ: honnan jöttünk, mi a célja a létünknek és hová tartunk. Mutassunk jó példát másoknak, gyakoroljuk helyesen a vallásunkat, viselkedjünk olyan könyörületesen, ahogyan a Prófétánk (Allah dicsérje és üdvözítse) bánt az emberekkel.