Vallási vezető és államférfi

A történelem során senkinek sem sikerült olyan egyöntetű, pontos rendszert készítenie, amely összehozza a lélek követelményét a test követelményével, általában mindig az egyik oldalra billent el a mérleg. Azonban Mohamed a küldött képes volt arra, hogy új dolgot hozzon a világ számára, amelyben példátlan összhangban keveredett a lelki és a testi oldal. Olyan államot épített fel, amelynek nincs élete vallás nélkül és olyan vallást, mely nem ismer az állam helyett semmit, amely pótolhatná azt.

Mohamed képes volt arra, hogy meggyógyítsa a lélek sebesülését, amelyet a materialista életmód okozott. Képes volt arra is hogy megtöltse az anyagi természetű szükségletek hiányát, melyet a lélekre való kizárólagos összpontosítás okozott. Ezáltal vált őszinte lelki tanítóvá, feddhetetlen politikussá és igazságos kormányzóvá, vad törzseket egyesített egy civilizált nép formájában, a különböző népeket pedig egy nemzetté kovácsolta össze, amely dicsőséget épített fel az egy Istenbe vetett hit zászlaja alatt.

A Próféta magas szintű testedzésre ösztönöz

Mohamed a küldött arra ösztönözte követőit, hogy űzzenek olyan magas szintű testedzést, amelynek elsősorban az a célja, hogy erősítse a testet, a lélek számára kikapcsolódást jelentsen, a társadalomnak pedig hasznot hozzon, anélkül hogy kárt okozna vagyoni vagy egészségügyi téren. A próféta saját maga is gyakorolt néhány sportolási formát, mint a futást, a birkózást, és a lovassportot. Ugyanakkor Mohamed alkotmányában a sportolásnak vannak feltételei: legyen sportszerű, magas erkölcsű és nemes célból űzzék.

Különleges városépítészeti rendszer kialakítója

A kietlen sivatagban, ahol nem ismerték a civilizált városi életet, Mohamed olyan csodálatos városépítészeti rendszert dolgozott ki, mely kiemelkedett a pontos tervezéssel, az állam és a társadalom érdekeinek figyelembe vételével, mindezt vonzó művészi látvánnyal egybekötve. A főváros központja a mecset volt, a kormányzás és a nép gyülekezési helye, ahol a fontos események és vészhelyzetek idején összegyűlhettek. Ez a mecset volt a szegények menhelye, menekülttábora is egyben, ahol az állam és a jótékonysági szervek biztosították számukra az ételt, a ruházatot és a lakhelyet is, de emellett azoknak az idegeneknek is helyet adott, akik az államon kívülről érkeztek, akiknek a mecset egyik részében ételt adtak és lakóhelyet.

Az városépítészeti tervezés, amelyet Mohamed dolgozott ki fővárosában Medinában, arra lett alapozva, hogy a piac és a lakások a mecset köré lettek építve, hogy a piacon dolgozók és az otthonukban levők a lehető legkönnyebben jussanak el a mecsetbe, és leggyorsabban kerülhessenek kapcsolatba a kormányzat központjával.

Mohamed városában a nép egy szilárdan összefogott egységet, összekapcsolódó láncot alkot és mindenki a történések szívében van, megkülönböztetés nélkül és elhomályosítástól mentesen.