2013. augusztus 30. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A nehézséget könnyebbség követ!

A magasságos Allah mindenhatóságának és bölcsességének bizonyítékai közé tartozik az, hogy az emberek helyzete állandó változást mutat, hol a szűkösség és nélkülözés, hol pedig a bőség és jólét állapotában vannak. Allah azt mondta a Koránban: „Mondd (Ó Mohamed): „Ó Allah, az uralom birtokosa! Annak adod az uralmat, akinek akarod, s attól ragadod el az uralmat, akitől akarod. Méltósággal ruházod fel azt, akit akarsz és megveted azt, akit akarsz. A jó [csak] a Te kezedben van! Bizony Neked mindenek felett hatalmad van” (Korán 3:26) A magasságos Allah elrendeli a jó és a rossz eseményeket, helyzeteket próbatételként, hogy világossá váljon, ki a hívő, és ki a hitetlen, ki a jóravaló és ki az erkölcstelen, ki az őszinte és ki a képmutató. Allah azt mondja: „És próbának vetjük alá őket rosszal és jóval próbatételként” (Korán 21: 35); „Vajon azt gondolják az emberek, hogy hagyni fogják őket, hadd mondják: „hiszünk” úgy, hogy ne lennének próbára téve? És bizony, már próbára tettük azokat, akik előttük éltek, így Allah tudván tudja majd, kik azok, akik igazat mondanak, és kik azok, akik hazudnak” (Korán 29:2-3); „És bizony Allah tudván tudja majd, kik hisznek, és tudván tudja majd, kik a képmutatók” (Korán 29: 11) Allah nem tesz különbséget a próbatételek terén ember és ember között, mindenkit érnek próbatételek: „Vagy arra számítottatok, hogy beléptek a Paradicsomba, mielőtt hasonló [sors] érne titeket, mint azokat, akik előttetek enyésztek el?” (Korán 2:214) Azok az emberek, akik hánykolódnak a hit és a hitetlenség között, és végül a vágyaiknak engedelmeskednek, és engednek az evilág csábításainak, azok megbuknak a próbatételeken: „És van az emberek között olyan, aki Allahot ingadozva szolgálja. Ha valami jó éri őt, akkor megnyugszik benne. Ám ha valami megpróbáltatás sújtja őt, akkor köpönyeget fordít. Az evilág és a túlvilág kárvallottja ő! Ez a nyilvánvaló kárvallottság!” (Korán 22:11)

Az igazhívők ezzel szemben jól veszik az akadályokat, és Allah a próbatételek során megajándékozza őket türelemmel, helytállással és szilárd hittel: „És bizony próbának vetünk alá titeket valamennyi félelemmel, éhséggel, és a javak, a lelkek és a termések fogyatkozásával, ám adj örömhírt a türelmeseknek! Akik, ha valamilyen csapás sújtja őket, azt mondják: bizony mi Allahé vagyunk, és bizony mi Hozzá térünk vissza! Ők azok, akikre Uruktól való dicséret és könyörület száll, és ők azok, akik az igaz útra leltek.” (Korán 2: 155-157); „Allah megszilárdítja azokat, akik hisznek, szilárd szóval az evilági életben és a túlvilágon, és tévelygésbe viszi az igazságtalanokat, és Allah azt tesz, amit akar” (Korán 14:27). A próbatételek által a muszlim ember megerősödik hitében, és közelebb kerül Allahhoz, valamint kiérdemli Allah megbocsátását. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nem éri a muszlimot sem fáradság, sem betegség, sem gond, sem szomorúság, sem ártalom, sem ború – sőt még egy tüskeszúrás sem – anélkül, hogy ne engedné el Allah miattuk a bűneit” (al-Bukhári) Mindemellett Allah törvényei közé tartozik, hogy a csapásokat és a nehézségeket mindig könnyebbség követi. Allah azt mondja azoknak, akik gondterheltek, aki igazságtalanságot szenvedtek el, akik elvesztették szeretteiket, akik betegek, vagy eladósodottak, vagy egyszerűen csak szomorúak: „Allah könnyebbséget fog adni a nehézség után” (Korán 65: 7); „S bizony, a nehézség könnyebbséggel jár. Bizony, a nehézség könnyebbséggel jár” (Korán 94: 5-6)

Amikor bajok és csapások érik az embert, és már-már elveszíti a reményt, Allah kiutat ad a bajból, és elhárítja az emberről a megpróbáltatást: „Vagy arra számítottatok, hogy beléptek a Paradicsomba, még azelőtt, hogy ahhoz hasonló [megpróbáltatás] érne titeket, mint azokat, akik előttetek enyésztek el? Nyomorúság és baj érte őket, és megrendültek, [olyannyira] hogy a küldött és azok a hívők, kik vele voltak azt mondták: Mikor [jön el] Allah győzelme? De igen! Allah győzelme bizony közel van!” (Korán 2: 214)

Példák a megpróbáltatásokra

A próféták és a küldöttek mind-mind részesültek próbatételekben, sőt nekik jutottak a legnagyobb megpróbáltatások, Allah azonban kimentette őket szorult helyzetükből.

Júszuf (József) prófétát – Allah dicsérje és üdvözítse – egymást követő, sorozatos megpróbáltatások sújtottak: testvérei féltékenységből egy kútba vetették, majd idegenek rabszolgaként eladták, később pedig becstelenséggel vádolták, aminek következtében igazságtalan módon börtönbe zárták. A mindenható Allah azonban kimentette ezekből a nehézségekből és megpróbáltatásokból.

Ibráhím (Ábrahám) prófétát – Allah dicsérje és üdvözítse – a bálványimádók a népéből halálra ítélték, és nagy veszély fenyegette, ám Allah megsegítette őt. Amikor Ábrahámot a tűzbe vetették, Allah azonban csodát tett: „Azt mondtuk: „Ó tűz, légy hűs és békés Ábrahámhoz!” És csalárdságot akartak ellene elkövetni. Ám mi úgy rendeltük, hogy ők lettek a leginkább kárvallottak” (Korán 21: 69-70)

Múszá (Mózes) próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – rengeteg próbatételen ment át a Fáraóval való küzdelmek során. Születésekor érvényben volt a Fáraó igazságtalan és szörnyű parancsa, miszerint minden izraelita újszülöttet meg kell ölni. Az édesanyja nagyon féltette Mózest attól, hogy megölik, ezért kosárba tette csecsemőjét, majd a Nílusba helyezte, hogy ne bántsák, Allah pedig kimentette.

Júnusz (Jónás) prófétát – Allah dicsérje és üdvözítse őket – Allah próbára tette, miután ellenszegült Allah parancsának, ezért egy hajóról a tengerbe zuhant, majd lenyelte egy cet, azonban miután megbánta ellenszegülését, Allah kimentette őt a cet gyomrából: „S így szólított: Nincs más istenség, csak Te! Ekkor választ adtunk neki, és kimentettük a gondból, és ekképpen mentjük ki a hívőket.” (Korán 21: 88)

Abdul-Fattah Munif, MME