2011. augusztus 26. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója


Búcsúzik a Ramadán – Eid al-Fitr (a Böjtmegtörés ünnepe)


Ramadán végéhez érkeztünk. Örömteli de egyben szomorú pillanatok ezek, hiszen az ünnepre készülődünk ugyan, de közben búcsúzunk kell Ramadántól, amely hónap teljesen a szívünkhöz nőtt. Ramadán napjai gyorsan elteltek, néhány napja annak hogy köszöntöttük, és már itt van a búcsúzás ideje. Ilyenkor szomorúságot érzünk a szívünkben, mert búcsúznunk kell egy kedves vendégünktől, aki alig töltött el nálunk néhány napot, máris búcsút int nekünk. Távozik Ramadán, és nem tudjuk vajon megélünk-e egy következő Ramadánt, vagy a halálunk órája megelőzi, és megakadályozza hogy találkozzunk vele. Néhány dologra fel kel hívni a figyelmet: 1. Tudnunk kell, hogy a böjtölés és a virrasztás sikeressége nem magunknak köszönhető, hanem egyedül a magasságos Allahnak, Őt illeti meg ezért a hálatelt dicséret. Allah így szólt: „Ha nem lett volna Allah kegyessége, és könyörülete, senki sem tisztult volna meg közületek”. Egy másik ájában azt mondta: „Hanem Allah az, aki felróhatja kegyéül, hogy elvezetett titeket a hitre”. Ezzel együtt nem a cselekedetek mennyisége és formája számít Allahnál, hanem hogy mennyire fogadja el azokat Neki felajánlott cselekedetként. Allah így szólt: „És akik úgy teszik meg azt, amit megtesznek, hogy közben a szívük rettegésben van attól, hogy visszatérnek az Urukhoz”. Ennek az ájának a jelentése valójában az, hogy a hívők reménykednek abban, hogy amikor Uruk elé kell állniuk, Allah elfogadja a tetteiket. Ali ibn Abi Tálib azt mondta: Legyetek elfoglalva a cselekedet elfogadásával, jobban mint a cselekedettel magával. Vajon nem hallottátok Allah következő szavát: „Allah bizony az istenfélőktől fogadja el [a cselekedeteket]” 2. Ki kellene használni a fennmaradó éjszakákat a jó cselekedetekre. Ha valakinek nem sikerült hasznosítani az eddig eltelt napokat a Korán olvasásra, istenemlegetésre és más önkéntes cselekedetekre, akkor lehetőség van – főként az Elrendelés éjszakáján – pótolni valamelyest az eddig elszalasztott lehetőséget. 3. Folytatni kell a jó cselekedeteket Ramadán után is, hiszen Ramadán távozóban van, és aki eddig Allahot csak Ramadánban szolgálta, mert csak Ramadánban imádkozott, böjtölt, olvasott Koránt és erősítette kapcsolatát Allahhal, annak tudnia kell, hogy Allah nem csak Ramadánban, hanem minden hónapban a mi Istenünk, és minden időben imádjuk Őt. Ezért az egyenes úton kell járni minden időben, folyamatosan: „Bizony, akik azt mondják: Allah az Urunk! - majd egyenesen állnak (engedelmeskednek Allahnak), leereszkednek hozzájuk az angyalok (azzal, hogy): Ne féljetek, se ne szomorkodjatok, és fogadjatok örömhírt a Paradicsomról, amelyre ígéretet kaptatok. Mi vagyunk a gyámolítótok az evilági életben és a túlvilágon”. Egy alkalommal odament egy férfi a Prófétához (Allah dicsérje és üdvözítse) és azt mondta neki: Mondj nekem egy olyan szólást, amiről nem kérdezhetek meg rajtad kívül senkit! Azt mondta: „Mondd: 'Hiszek Allahban', majd cselekedj egyenesen!” 4. A Zakát al-fitr (a böjtmegtörési adomány), amit minden muszlim után ki kell fizetni, megtisztulás a böjtölő ember számára, hiszen a böjtölő hibázik Ramadán alatt, így az adomány által jóváteszi ezeket a kisebb hibákat, mint az üres fecsegést, és a veszekedést. Ugyanakkor ebből az adományból a szegényebb családok élelemhez és új ruhához jutnak, amely által osztoznak az örömben a jobb módú emberekkel, és valóban ünnepnek élik meg a Böjtmegtörés ünnepét. Aki ezt az adományt az ünnepi ima előtt fizeti ki, annak elfogadott Zakát-ot jelent, ha már csak az ünnepi ima után kerül sor a kifizetésre, akkor csupán önkéntes adományként lehet rá tekinteni. 5. Az Eid al-Fitr (Böjtmegtörés ünnepe) napján a muszlimok kifejezik boldogságukat és hálájukat Allahnak, hogy lehetővé tette számukra böjtölési kötelességük teljesítését. Ilyenkor ajánlatos kimutatni az örömöt, egymást üdvözölni, egymásnak megbocsátani, és fohászkodni egymásért, és igen ajánlatos a rokonok látogatása.