2013. február 22. Abdulghani testvérünk Pénteki szónoklatának összefoglalójaA legjobb közösség és jövőjeAz iszlám világ számos országában tapasztalható békétlenség, súlyos politikai és fegyveres konfliktusok és idegen megszállás. A muszlimok ennek ellenére türelmet tanúsítanak és nem keserednek el a kialakult helyzet miatt, hiszen tudják, hogy mindez megpróbáltatás, amiből hitükhöz ragaszkodva kiútra lelnek majd, és hamarosan újra elfoglalhatják vezető helyüket a civilizációk között.

A Mindenható Allah azt mondta: „És ne lankadjatok, és ne szomorkodjatok, hiszen ti vagytok a felülkerekedők, ha valóban hívők vagytok” (Korán 3: 139); „Allah megígérte azoknak, akik hisznek közületek, és jótettet cselekszenek, hogy helytartóvá teszi őket a földön, ahogyan azokat is helytartóvá tette, akik előttük voltak, és hatalmat ad nekik arra, hogy gyakorolják vallásukat, amelyet kiválasztott számukra, a félelmüket pedig felcseréli biztonságra” (Korán 24: 55)

Nem vitás, hogy az elvek melletti kitartás ilyen nehéz helyzetekben kitartást, és erős elhatározást igényel. Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Eljön majd egy olyan idő az emberek számára, amikor az, aki kitart a vallása mellett hasonlatos lesz ahhoz, aki az izzó parazsat markolja” (al-Tirmidhi). Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Bizony, ti utánatok következnek a türelem napjai. Aki azokon a napokon ragaszkodik majd ahhoz [az úthoz], amelyen ti vagytok, azt ötven közületek való személy jutalma illeti” (al-Albáni)

A magasságos Allah nagyra értékeli a jócselekedeteket, és megtöbbszörözi jutalmukat: „Aki jó cselekedetet tesz, azt annak tízszerese illeti (a jutalmát tekintve)” (Korán 6: 160); Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Bizony, Allah megírta a jó cselekedeteket és a rossz cselekedeteket, majd világossá tette azokat. Aki egy jó cselekedetet szándékozik [megtenni], majd nem teszi meg, Allah azt egy teljes jótettnek jegyzi fel Őnála. És, ha szándékozza és meg is teszi, Allah azt tíz jótettnek jegyzi fel Őnála, és akár hétszázszorosának, sőt annál is többnek. Ha pedig egy rossz cselekedetet szándékozik [megtenni], majd nem teszi meg, Allah azt egy teljes jótettnek jegyzi fel Őnála. És ha szándékozza és meg is teszi, Allah azt egyetlen rossz tettnek jegyzi fel.” (al-Bukhári, Muszlim)

A muszlimokat Allah abban a megtiszteltetésben részesítette, hogy a legjobb közösséggé tette őket, hogy lámpásként utat mutassanak a többi közösség számára: „Ti vagytok a legjobb közösség, mely az emberek számára előhozatott, felszólítotok a helyénvalóra, és megtiltjátok az elvetendőt, és hisztek Allahban.” (Korán 3: 110).

„Aki jótetteket cselekszik, akár férfi, akár nő, és hívő, annak bizony jó életet fogunk adni, és bizonnyal meg fogjuk fizetni a jutalmukat a legjobb szerint, amit cselekedtek” (Korán 16:97)

Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Mily jó annak, aki az iszlámra lett vezettek, és elegendő volt az ellátása, és megelégedett vele”

A Feltámadás napján pedig a muszlimok közössége tanú (példa) lesz az emberiséggel szemben, a helyes út tekintetében: „S ekképpen tettünk benneteket középúton járó [kiegyensúlyozott és igazságos] közösséggé, hogy tanúk legyetek az emberekkel szemben, s hogy a Küldött tanú legyen veletek szemben.” (Korán 2: 143)

A hívő emberek élete Allah előtt szent: „Aki szántszándékkal hívő embert öl, annak a Gyehenna a fizetsége, örökkön ott fog maradni, Allah haragvása sújtja, megátkozza (kirekeszti könyörületéből) és hatalmas gyötrelmet készít elő neki” (Korán 4: 93)

Omar kalifa mondta: „Mi egy olyan nép vagyunk, amely alávaló volt, majd Allah dicsőséget adott nekünk az iszlám által, és bármi másban keressük a dicsőséget azon kívül, amely által Allah dicsőségben részesített minket, Allah megaláz minket”

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Egyre közelednek [az ellenséges] közösségek ahhoz, hogy egymást összehívják ellenetek, ahogyan az evéshez készülők hívják össze egymást az edényükhöz”. Azt mondta valaki: Vajon azért, mivel kevesen leszünk azokban a napokban? Azt mondta Allah küldötte: „Ellenkezőleg! Sokan lesztek azokban a napokban, de olyanok lesztek, mint a folyó hordaléka, és Allah kiragadja ellenségetek szívéből a tekintélyeteket, és a szívetekbe gyengeséget fog vetni.” Azt mondta valaki: Ó Allah küldötte, és mi okozza majd e gyengeséget? Azt mondta: „Az evilág szeretete és a halál gyűlölete” (Abú Dáúd)

Ezzel együtt a muszlimok lesznek a felülkerekedők - Allah ereje és hatalma által. Ne tévesszen meg minket, ha pillanatnyilag gonosztevők uralkodnak felettünk, hiszen dicsőségünket elveink dicsősége által szerezzük meg. A Mindenható Allah azt mondta: „Allahé a dicsőség és az Ő küldöttéjé és a hívőké” (Korán 63: 8)

Abdul-Fattah Munif, MME