A szentek imádatának közös alapgondolata

A világ különböző vallásaihoz kötődő szentkultuszokat összeköti egy közös alapgondolat, amelyet a változatos formákban jelentkező szentkultuszok hátterének ismeretében és részletes elemzésüknek tükrében, a következőképpen lehet röviden összefoglalni:

A halandó, átlagos ember eredendően tisztátalan, vagyis lényéből fakadóan egy bűnös hajlamú teremtmény, így nincs semmi esélye arra, hogy egymaga kerüljön kapcsolatba Istennel vagy az égiekkel és hogy meghallgattasson fohásza, könyörgése. Ebből kiindulva az alapgondolat így folytatódik: az embernek szüksége van arra, hogy igénybe vegye egyes elhalálozott, szent életűnek és bűntelennek tartott emberek közvetítését és arra is, hogy nevükön szólítva őket, könyörögjön hozzájuk, hátha közbenjárnak Istennél, vagy az isteneknél (amennyiben politeista vallásról van szó). Ezáltal pedig meghallgatásra jut a halandó ember kérése és gyógyulásra, megbocsátásra, sőt túlvilági üdvösségre lelnek az egyszerű hívek!

Ez tehát a szentek kultuszának alapgondolata, amely ugyanakkor sok esetben kiegészül más egyéb eszmékkel is, mint például:
- Egyes emberek istenekként való tisztelése, másképpen fogalmazva az istenségek emberi formában való megtestesülésének eszméje. Erre azért van szükség – mondják egyes emberek és felekezetek – mert az istenségeknek az emberek által elérhető távolságban kell lenniük, hogy az emberek megtapasztalhassák őket és kapcsolatba kerülhessenek velük, vagy hogy megváltsák az emberek bűneit és elhozzák számukra az üdvözülést.
- Az élő, halandó közvetítők eszméje. Vannak ugyanis olyan emberek, próféták és kegyes életűek, akikről azt tartják, hogy már életükben felkínálták „közvetítői szolgáltatásaikat”. Rajtuk keresztül remélik a bűnök feloldozását, vagy az üdvözülést illetve a megvilágosodást.
- Képek és szobrok tiszteletének eszméje. Sokan tartják, hogy ezen emberi alkotások által a halandó ember Istennel vagy a szentekkel léphet kapcsolatba, és áldáshoz valamint gyógyuláshoz juthat ezeken keresztül.

Jelen tanulmány főként az iszlám világon kívüli területekben jelentkező szentek kultuszát érinti, bár teljesen különválasztani a szentek imádatának a világban tetten érhető megnyilvánulásait szinte lehetetlen, mivel idővel rengeteg kölcsönhatás és hasonlóság alakult ki a különböző kultúrák és vallások területein megjelenő hiedelmek és az azokra épülő kultuszok között.