A Könyörületes és Irgalmas Allah nevében

A Böjtmegtörés ünnepe (eid al-fitr) szónoklatának összefoglalójaAllahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lá iláha ill Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ua lilláhil hamd Allah a legnagyobb, Allah a legnagyobb, Allah a legnagyobb, nincs más istenség, kivéve Allah. Allah a legnagyobb, Allah a legnagyobb, és Allahnak jár a hálatelt dicsőítés!

Ó, Allah szolgái!

Ez egy nagy nap, és egy fenséges összejövetel, egy nemes alkalom és egy boldog ünnep. A magasságos Allah a Dísz napjának nevezte, és olyan nappá tette, amely öröm a hívők számára. Örülnek a hívők annak, hogy Allah kegyességéből teljesítették a böjtöt és az éjszakai imát, és remélik, hogy hatalmas jutalomban lesz részük akkor, amikor a Feltámadás napján felállíttatik a Mérleg, hiszen a böjtölőnek két öröme van: egy amikor megtöri böjtjét, és egy amikor találkozik a Könyörületessel.

Ó, muszlimok!

Allah olyan adományokban részesített titeket, amelyekben nem részesített egyetlen korábbi vallási közösséget sem. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta egy hiteles hadíszban: „Ti kiegészítetek hetven közösséget (a hetvenedik vallási közösség vagytok), és Allah előtt ti vagytok a legnemesebbek és a legkiválóbbak”. A Saría (a vallási törvények összessége) teljes, a vallásotok helyes, amely az egyistenhit vallása, és amely kíméletes, és amely egyenes utat képez. Boldog az, aki ezt a törvénykezést követi, és aki megjavul ezen az úton, és aki ragaszkodik ehhez a vallási közösséghez. A magasságos Allah azt mondta: „Ha pedig útmutatás jön el hozzátok tőlem, aki követi az útmutatásomat, az nem fog eltévelyedni, se szerencsétlenül járni...” (Korán 20: 123)

Ó, Allah szolgái!

Ez a vallás hatalmas tartóoszlopokra és fenséges támpillérekre épült, melyek által eleget tesznek a szolgálók Uruk iránti kötelességüknek, megerősítik azokat a kötelékeket, melyek összekötik őket, és elvezetik őket igaz útjára. E vallás legjelentősebb oszlopa az egyistenhit. A magasságos Allah így szólt: „És egy vallási közösséghez se küldtünk el előtted küldöttet, csak úgy, hogy azt sugalltuk neki, hogy nincs más istenség, csak én, hát engem szolgáljatok” (Korán 21:25); „És már előhoztunk minden közösségből egy küldöttet [azzal], hogy szolgáljátok Allahot, és kerüljétek a hamisan istenítetteket (al-Tághút)” (Korán 16: 36)

Allah a legnagyobb! Ó, muszlimok!

Az iszlám vallás másik hatalmas tartóoszlopa az imádkozás. Ezen pillér és előírás által fogadtatnak el a cselekedetek, amelyek nélkül az ember kárvallottá lesz. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Bizony, az első dolog, amelyről a szolgát elszámoltatják: az imádkozás. Ha az jól volt elvégezve volt, akkor boldogul és sikeres lesz, ha azonban helytelenül volt elvégezve, akkor vesztes és kárvallott lesz”.

Ez az a cselekedet, amely felemeli a szinteket, és bocsánatot nyernek általa a rossztettek, és amelyet a magasságos Allah a legmagasabb helyen írt elő, és olyan rangban részesítette, amelyet az iszlám egyetlen más előírásának sem adott. A imádkozás különbözteti meg a hívőt a hitetlentől: Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az ember és a hitetlenség, valamint az istentársítás között az imádkozás elhagyása áll”. Az imádkozás Allah szilárd egyezménye. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Allah [napi] öt imádkozást rendelt el. Aki helyesen végzi el az imádkozásokhoz való mosakodást, időben imádkozza őket, és teljesíti a bennük lévő meghajolásokat, leborulásokat, és az áhítatot, Allahra tartozik egyezményként az, hogy megbocsásson neki, ám aki nem teszi meg, akkor nem köti Allahot egyezmény, ha akar megbocsát neki, ha akar aláveti gyötrelmének”.

Allah a legnagyobb, Allah a legnagyobb, Allah a legnagyobb, nincs más istenség, kivéve Allah. Allah a legnagyobb, Allah a legnagyobb, és Allahnak jár a hálatelt dicsőítés!

Ó, Allah szolgái!

Az iszlám vallás ismertetői közé tartozik a jó magaviselet, és a szép viselkedés az emberekkel. Számos Korán ája és hadísz hívta fel a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a jó erkölcs, hogy milyen jelentőségteljes és kiemelkedő helyet kapnak azok, akik gyakorolják. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nem másért lettem előhozva, minthogy kiteljesítsem a nemes erkölcsöt”; „A jó erkölccsel a szolgáló eléri a böjtölő és virrasztó szintjét”; „Nincs annál súlyosabb a hívő mérlegén a Feltámadás Napján, mint a jó erkölcs”.

Az emberek közül elsődlegesen a szülők iránt kell jó erkölccsel viszonyulni. Allah azt mondta: „És úgy döntött az Urad, hogy ne szolgáljatok mást, csupán Őt, és a szülőkkel jótékonyan [bánjatok]” (Korán 17: 23). Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Akit örömmel töltene el, ha ellátása bőséges lenne, és életideje meghosszabbodna, akkor tartsa a kapcsolatot rokonaival” (Al-Bukhári és Muszlim). Megkérdezte egyszer egy férfi Allah küldöttétől (Allah dicsérje és üdvözítse), hogy ki a legjogosultabb arra, hogy jó társa legyen. Azt felelte neki: „Az édesanyád!...”

Szépen kell viselkedni a tudósokkal, és az iszlámért munkálkodókkal. Jó erkölccsel kell viszonyulni a házastársaknak is egymás iránt azáltal, hogy együttműködnek, és jól bánnak egymással. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A legjobb közöttetek az, aki a legjobb a családjához, és én vagyok a legjobb a családomhoz!”.

A feleségekkel kapcsolatban Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ha egy nő imádkozta az öt imádkozását, böjtölte a hónapját (Ramadánt), és megőrizte a szemérmét, és engedelmeskedett férjének! Azt mondják neki: Lépj be a Paradicsomba annál a kapujánál, amelynél csak akarsz”.

Ó, muszlimok!

Járjatok az egyenes úton! A magasságos Allah azt mondta: „És szolgáld Uradat, amíg el nem jön hozzád a bizonyosság”.; Egy másik ájában pedig ezt mondta: „Bizony, akik azt mondják: Allah az Urunk! - majd egyenesen állnak (engedelmeskednek Allahnak), azokhoz lejönnek az angyalok (azt mondván), hogy: Ne féljetek, se ne szomorkodjatok, és fogadjatok örömhírt a Kertről, amelyre ígéretet kaptatok” (Korán 41:30). Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Mondd: Hiszek Allahban, majd járj egyenesen!” Magyarországi Muszlimok Egyháza, BUDAPEST MECSET Sheikh Fares Ali Malek al-Qudaimi 2012.08.19/1433.09.01