A földek elkobzása

Ha valaki rendelkezik hatalommal, de nem féli Allahot, akkor ez súlyos terhet jelent rá nézve, mivel igazságtalanságra használja fel, mint például mások vagyonának megszerzésére. Ilyen dolog a földek elkobzása. Fennmaradt Abdullah Ibn Omartól: „Aki jogtalanul vett el a földből egy részt, a Feltámadás Napján a hetedik föld mélyéig fog eltűnni”.
Ja’lá Ibn Murra-tól (Allah legyen vele megelégedve) maradt fenn: „Minden embert, aki egy arasznyi földet vesz is el jogtalanul, utasítani fogja Allāh arra, hogy leássa azt [a hetedik föld mélyéig, és ott lesz megbilincselve a nyakánál fogva, amíg Allāh ítélkezik az emberek között”.
Ide tartozik a földek határainak megváltoztatása, mint például, ha valaki kiszélesíti földjét szomszédja kárára. Erre utal a Próféta (Allah dicsérete és üdvözlése legyen vele) mondása: „Allah megátkozta azt, aki megváltoztatja a föld [határának] jelét”.