A Végső Óra (a Feltámadás és Ítélet napja) jeleirőlAz arabokat az iszlám kezdeti időszakában foglalkoztatta a Korán túlvilágra és a Végső Órára vonatkozó tanítása, azonban a többség hitetlenkedve fogadta az Ítélet napjának bekövetkezését. A gúny kedvéért persze követelték Mohamed prófétától (Allah dicsérje és üdvözítse) azt, hogy mondja meg, mikor lesz az Utolsó nap, és mikor fog bekövetkezni a feltámadás és a végítélet. Allah azt mondta: „A hitetlenek azt mondják: Az óra soha nem jön el. Mondd: De igen. Az Uramra mondom, aki tudja azt, ami rejtve van, bizony be fog következni. És nem kerüli el az ő figyelmét egy porszemnyi súly sem az egekben, sem a földön. És nincsen ennél sem kisebb, sem nagyobb, ami ne lenne [följegyezve] egy nyilvánvaló könyvben. Megjutalmazza azokat, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek. Megbocsátás és nagylelkű gondoskodás lesz az ő osztályrészük. Akik azonban szembeszállnak kinyilatkoztatásunkkal, hogy meghiúsítsák azt, azokat gyötrelmes büntetés várja.” (Korán 34: 3-5). „Kérdeznek téged (Ó Mohamed) az Óráról (az Ítélet napjáról), [hogy] mikor lesz az elrendelt ideje. Mondd: Csupán Uramnál van arról tudás. Egyedül Ő fedi fel azt a maga idején. Ott súlyosodik az egekben és a Földön. Nem érkezik hozzátok másként, csak váratlanul. Úgy kérdeznek téged, mintha tudnál róla. Mondd: Csupán Allahnál van arról tudás. Ám a legtöbb ember nem tudja” (Korán 7: 187) „Kérdeznek téged az Óráról: Mikor következik be? Nem vagyok te olyan helyzetben, hogy bármit mondj arról! Az Uradra tartozik annak ideje. Bizony, te csupán egy intő vagy annak, aki féli azt. Azon a napon, amikor meglátják azt, olyan lesz nekik, mintha csak egy estét vagy délelőttöt töltöttek volna [az evilágban]” (Korán 79: 42-46)

Az iszlám vallás tehát nem ad lehetőséget a találgatásokra, hiszen kizárólag Allah tudja azt, hogy mikor jön el a Végső Óra, az Ítélet napja: „Allahnál van az Óra tudása, és Ő bocsátja le a záporesőt, és Ő tudja, mi van az anyaméhekben. És senki sem tudja, hogy mire tesz szert holnap és senki sem tudja, hogy mely földön fog meghalni. Bizony, Allah Mindentudó, mindenről ismerettel bír” (Korán 31: 34)

Ugyanakkor a vallástudósok megkülönböztetnek kisebb és nagyobb jeleket, melyek jelzik a Végső Óra közeledtét. Ezekről tudniuk kell a muszlimoknak, hogy ne feledkezzenek meg az elszámolásról, ami vár rájuk haláluk után. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy minden ember számára a saját halálával megkezdődik a túlvilág, azzal hogy lelke elhagyja a testét, és a sírbeli köztes létben várja a feltámadást. A Végső Óra kisebb jelei azok, amelyek ugyan nem történnek közvetlenül a Végítélet napja előtt, azonban előkészítik és bevezetik a nagyobb jeleket. A témával foglalkozó muszlim tudósok szerint ezek a kisebb jelek az elmúlt századokban és korunkban már be is következtek. Példák a Végső Óra kisebb jelei közül:

A szülőkkel szembeni tiszteletlenség és engedetlenség valamint a hivalkodás és pazarlás elterjedése. Egy alkalommal megkérdezték a Prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse) az Óra jeleiről, ő pedig azt mondta: „(A jelei) hogy a rabszolganő szüli az úrnőjét, és az, hogy láthatod, hogy a mezítelen lábú, ruházatlan birkapásztorok versenyezve építenek magas épületeket” (Muszlim). A megbízhatóság csökkenése és eltűnése. Megkérdezte egy férfi a Prófétától: Mikor lesz a Végső Óra? Azt kérdezte a Próféta tőle: „Mit készítettél elő annak?” És nem válaszolt először. Majd magához hívta ismét a személyt: „Amikor a megszűnik megbízhatóság, akkor várhatod a Végső Órát”. Az emberek ok nélkül ölik egymást. Azt mondta a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse): „Esküszöm arra, akinek a lelkem a kezében van, hogy jönni fog egy nap, amikor nem tudja a gyilkos, hogy miért gyilkolt, és nem tudja az áldozat, hogy miért halt meg” (Muszlim). Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nem következik be az Óra, amíg az arabok földje újra legelőföld és folyókkal teli nem lesz” (Muszlim)

A Végső Óra kis jelei után, amelyek az erkölcsi romlás elterjedését is jelentik, következnek a nagy jelek, amelyek jelzik, hogy a Végső Óra bekövetkezése már a küszöbön áll, éppen ezért fel kell készülni, és jót kell cselekedni, mert a végítélet és a feltámadás napja igen közel van. Ezen nagy jelek között számos megrázó természeti katasztrófa, kísértés és megpróbáltatás szerepel, ezért kell követni az Egyenes utat, jótetteket kell cselekedni, és Allahtól kell menedéket kérni, hogy megóvjon minket ezen csapásoktól és kísértésektől. Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A [jó] cselekedetekkel előzzetek meg hét dolgot. Vajon mi másra vártok, mint elfeledtető szegénységre, vagy megrontó gazdagságra, vagy tönkretevő betegségre, vagy olyan öregségre, amely elveszi az eszeteket, vagy hirtelen halálra, vagy a Hazugra (al-daddzsál-ra: a hamis messiásra), a legrosszabbra, akire várni lehet, vagy az Órára, és az Óra még keservesebb és keserűbb!” (Al-Tirmidhi) A nagy jelek között említendő a Mehdi (az Allah által vezetett) eljövetele a végidőkben, aki egy igazságos kormányzó és hadvezér lesz, és egyesíti a muszlimokat, és akinek a neve azonos Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) nevével, és megtölti a földet méltányossággal és igazságossággal – ezt egy hiteles hadísz rögzítette. A legnagyobb jeleket a következő hadísz tartalmazza, anélkül hogy valódi időrendi sorrendbe állítaná azokat – fejtik ki a vallástudósok. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta az Óráról: „Bizony addig nem következik be, amíg előtte tíz jelet nem láttok. Megemlítette a füstöt [„Figyeld csak meg: azon a napon, amikor az ég nyilvánvaló füsttel jön elő, amely beborítja az embereket. Ez fájdalmas büntetés!” (Korán 44: 10-11)]; a Hazugot [hamis messiást – antikrisztust, aki Isten küldöttének hazudja magát és megtéveszti az embereket]; az állatot [al-dábba: egy nem emberi, beszélő lény, amely belelát az emberekbe]; a Nap nyugatról való felkelését; Jézus Mária fiának eljövetelét [„És Ő (Jézus) bizony jele az Órának, s ne kételkedjetek abban” (Korán 43: 61)”]; Góg és Magóg megjelenését [egy rettenetes erejű nép, amely egy elzárt helyen él], három földcsuszamlást, egy keleten, egy nyugaton és egy az Arab-félszigeten; és az utolsó jel egy tűz, mely Jemen felől jön, és hajtja az embereket az Összegyűjtés helyéhez” (Muszlim) Jézus (béke legyen vele) lejön az égből, hogy legyőzze a Hazugot, és a Korán szerint kormányozzon és ítélkezzen. Uralkodásának végén, a magasságos Allah szellőt küld a Földre, mely elaltatja a hívőket, így a legnagyobb borzalmaknak a hitetlenek lesznek a tanúi. Ezek a szörnyűségek az utolsó pillanatai annak a hatalmas árrendeződésnek és újra teremtésnek, amely végbe fog menni, mielőtt Allah feltámasztja az embereket a végítéletre.

A jelek után hatalmas földrengések fognak történni, amelyek világunk átalakulásának kezdetét jelentik: „Ne gondold, hogy Allah megszegi az ígéretét, amit a küldötteinek tett. Allah bizony a Hatalmas és Ő a bosszú Ura. Azon a napon, mikor a föld másik földdé változtatik és az egek is. S ők az Egyedüli Hatalmas Allah elé járulnak” (Korán 14: 47-48); „Ó ti, emberek! Féljétek Uratokat, bizony az Óra földrengése rettenetes dolog! Aznap látni fogjátok, minden szoptató nő megfeledkezik arról (a csecsemőről), akit szoptatott, és a terhes nők leteszik terhüket (megszülnek), és az embereket részegnek látod majd, pedig nem is részegek, ám Allah büntetése erőteljes” (Korán 22: 1-2) „S amikor az ég meghasad, s rózsa lesz, akár a karmazsin”(Korán 55: 38). A magasságos Allah kijelenti ebben az ájában, hogy az ég egyszer csak meg fog hasadni, a csillagok pedig felrobbannak, és olyan lesz a látvány, mintha hatalmas karmazsin színű virág lenne az égen. A modern tudomány pedig bebizonyította, hogy a csillagok felrobbanásánál keletkező fényjelenség leginkább egy rózsához hasonló formát rajzol ki az égen. Az efféle robbanások egyre intenzívebbé fognak válni, mígnem összeomlik a világegyetem. „Amikor az ég széthasad, és amikor a bolygók lehullnak, és a tengerek felrobbannak, és a sírok fölfordíttatnak, megtudja minden lélek, mit küldött előre és mit hagyott hátra” (Korán 82: 1-5) „De nem! Az ember folytatni akarja gonosztetteit. Azt kérdi: Mikor lesz a Feltámadás Napja? S amikor a tekintet elvakul, és a Hold sötétségbe borul, és a Nap és a Hold egyesül, azon a napon azt mondja az ember: Merre van a menekvés? De nem! Nincsen menedék! Azon a napon csak az Uradnál van nyugalmas hely. Megtudja az ember azon a napon, hogy mit küldött előre, és mit hagyott hátra. Sőt, az ember tanú lesz önmaga ellen, még ha előhozakodik is a mentségeivel!” (Korán 75: 5-15) „Azon a napon, amikor összehajtjuk az eget, úgy ahogyan a könyvek lapjai vannak összehajtva. Ahogy véghezvittük az első teremtést, megismételjük azt. Ígéret ez, amely minket terhel. [Így] cselekszünk.” (Korán, 21: 104). „És nem mérték fel Allahot az Őt illető rang szerint. És a Föld teljesen az Ő szorításában lesz a Feltámadás napján, és az egek össze lesznek hajtva az Ő jobbjában. Magasztaltassék Ő, felette áll annak, amit [Vele] társítanak! És megfúvatik a kürt, és holtan esik össze mindenki, aki az egekben és mindenki aki a Földön van, kivéve az, akit Allah akar. Aztán megfúvatik másodszor is, és íme! Ők állnak és néznek” (Korán 39: 67-68) „És amikor megfúvatik a kürt egy fúvással, s a föld és a hegyek fölemeltetnek és egyetlen morzsolással porrá morzsolódnak, azon a napon bekövetkezik a Bekövetkező [Óra], és kettéhasad az ég, és törékeny lesz, és az angyalok a szélein lesznek és azon a napon Urad trónusát nyolcan hordozzák fölöttük. Azon a napon elő lesztek vezetve, és nem marad semmi rejtve rólatok. (Korán 69: 13-18)

Abdul-Fattah Munif, MME