2012. január 20. Pénteki szónoklat – Ali Futaini seikh szónoklatának összefoglalójaA mecsetek jelentősége a muszlim ember életébenA mecset az iszlám vallás kiemelkedő jelképe, az egyistenhit megvallásának színtere, és a muszlim ember hitének megőrzését szolgáló legfontosabb intézmény.

A mecset mindmáig az iszlám társadalom legfontosabb jelképe, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a muszlimok bárhol is éljenek a világban, először a mecset, vagyis az imahely kialakítására törekednek, követve Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) példáját, aki Mekkából Medinába való kivándorlása után, az iszlám új hazájába való megérkezésekor első feladatának egy mecset felépítését tűzte ki. A mecset azonban nem csupán az istentiszteletnek adott helyet, hanem számos társadalmi funkciót töltött be. Egyszerre adott helyet a vallástudományok tanításának, a küldöttségek fogadásának és az ünnepeknek.

A mecsetek Allah házai, az Ő szolgálatának helyei, az őiránta való hálaadásnak, és a köszönet kifejezésének területei. A Szent Korán megemlíti azokat a hívőket, akik benépesítik a mecseteket, vagyis akik kimagasló ambíciójuk, törődésük és eltökéltségük révén a mecsetek gyakori látogatóivá válnak. Allah azt mondja a Koránban: „[Azokban a] házakban, melyek felépítését Allah rendelte el, és azt, hogy megemlítsék azokban az Ő nevét, [ott] olyan férfiak magasztalják Őt reggel és este, kiket sem az üzletelés, sem az eladás nem foglalja le az Istenről való megemlékezésről, sem az imádkozás megtartásáról, sem a zakát (kötelező adomány) megadásáról. Tartanak attól a naptól, melyen a szívek és a szemek össze-vissza forgolódnak majd – azért, hogy Allah megjutalmazza őket legjobb cselekedeteik szerint, és még többet is adjon nekik a kegyéből, hiszen Allah ellátja azt, akit akar, számadás nélkül.” (Korán 24: 36-38)

A muszlim ember számára nagy jutalommal jár, ha gyakran látogatja a mecseteket. Allah Küldötte (Allah dicsérete és üdvözítése legyen vele) azt mondta: „Aki elmegy egy mecsetbe és vissza is megy oda, Allah annak lakhelyet készített elő a Kertben, ahányszor elment és visszament.” (al-Bukhári, Muszlim).

A Próféta (béke legyen vele) dicséretben részesítette azokat, akik a mecsetbe járnak akkor is, ha sötét van. „Örömhírt adjál a sötétben mecsetbe járóknak: a Feltámadás Napján teljes fényben lesznek.” – mondta Mohamed Próféta (at-Tirmidzi).

A magasságos Allah megmenti a Feltámadás napján a hatalmas forróságtól azokat a hívőket, akik szorgalmasan látogatják a mecseteket, és akiknek a szíve odavonzza őket Allah házaihoz: trónusának árnyékában fogja őket részesíteni, azon a napon, amelyen nem lesz más árnyék. Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: „Hétféle [ember lesz] akiket árnyékban fog részesíteni Allah azon a napon, amikor nem lesz más árnyék, csakis az Ő árnyéka: „Az igazságos vezető; az ifjú, aki a Mindenható és Fenséges Allah szolgálatában nőtt fel; az, akinek a szíve a mecsetekhez kötődik...” (al-Bukhári ás Muszlim)

A mecsetek a legkedvesebb helyek Allahnál. Mohamed Prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse) megkérdezték egy alkalommal arról, hogy melyek a legkedvesebb helyek Allah előtt. Allah küldötte azt válaszolta: „A legkedvesebb helyek Allahnál a mecsetek, és a legjobban gyűlölt helyek a piacok”. A mecsetekben ugyanis a muszlimok emlegetik Allah nevét, imádkoznak Őhozzá, olvassák a Koránt, és tanulnak az iszlámról. A piacokon az üzleti tevékenységekkel való foglalatoskodás elvonja az emberek figyelmét az Allahról való megemlékezésről, és a túlvilágra való készülődésről.

Mindemellett a mecsetek a közösség megerősítését és a hittestvériség megszilárdítását szolgálják. A mecsetekben végzett közösségi imádkozás az iszlám vallás tanításai szerint kedvesebbek Allahnál mint az otthon, egyedül végzett imák. A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az ember imádkozása a közösségben huszonötszörösen felülmúlja a házában vagy a piacon végzett imádkozását.”

Az európai országokban, mint például Magyarországon, a kisebbségben élő muszlimoknak még nagyobb szükségük van arra, hogy látogassák és benépesítsék a mecseteket. Számukra ugyanis ez az egyetlen valódi lehetőség, hogy gondoskodjanak saját maguk és gyermekeik vallási oktatásáról, a muszlim közösséghez való tartozásuk megerősítéséről, és a hittestvériség megéléséről. A mecsetek nem utolsó sorban az iszlám ismertetését is lehetővé teszi azok számára akik szeretnének megismerkedni vallásunkkal, ezért fokozott törődést igényelnek a muszlimok részéről. Minden muszlimnak szüksége van tehát arra, hogy rendszeresen látogassa a mecseteket, és hogy támogassa fenntartását akár anyagilag, akár erkölcsileg, ki-ki a lehetősége szerint.

Abdul-Fattah Munif, MME