2011. november 18. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója


A végső rossztett


Az előző heti prédikációban a jó végzetről esett szó. Amiképpen a hívő és jótetteket cselekvő ember, aki őszintén Allahnak ajánlja fel a cselekedeteit, élete végén jó végzetre számíthat, ugyanúgy az Allahtól távol álló, képmutató embernek az élete rossz véget fog érni. A magasságos Allah azt mondta: „Vajon azt gondolják azok, akik rossz tetteket követnek el, hogy olyanná tesszük őket, mint akik hisznek és jót cselekszenek, úgy hogy egyenlő lesz az életük és a haláluk? Mily rossz az, ahogyan ítélkeznek. És megteremtette Allah az egeket és a földet igazsággal, és hogy minden lélek megkapja fizetséget aszerint, amit szerzett, és nem fognak igazságtalanságot szenvedni” (Korán 45: 21-22). Allah azt is mondta a Koránban: „Allah megszilárdítja azokat, akik hívők, szilárd szóval az evilági életben és a túlvilágon, és tévelygésbe viszi az igazságtalanokat, és Allah azt tesz, amit akar” (Korán 14:27).

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) egy ütközet során összecsapott a bálványimádókkal. A társai között volt egy férfi, aki kardjával lecsapott mindenkire, akár menekülő, akár támadó volt. Azt mondták róla: Senki nem tett olyat közülünk, mint amit xy tett. Allah küldötte azt mondta: Ő a Pokol tüzének lakói között van. Egy társa azt mondta: kísérni és követni fogom őt. A férfi súlyosan megsérült az ütközetben, és siettetni kezdte a halálát, kardját a földhöz szegezte, a hegyét a mellkasához tette, majd ránehezedett a kardjára, és megölte magát. A férfi Allah küldöttéhez sietett, és azt mondta neki: Tanúsítom hogy Allah küldötte vagy! Majd elmondta neki a történteket, a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Bizony az ember a Paradicsom lakóinak tettei szerint cselekszik - az emberek szemében - ám a Tűz lakói közé tartozik...” (al-Bukhári és Muszlim).

Volt egy férfi, akinek halálakor azt mondták, hogy mondja ki a hitvallást, ám azt mondta: Távol vagyok attól hogy kimondhassam! Akadály van közöttem és e szavak között!

Egy másik férfi, amikor haldoklott, és körülvették őt a gyermekei, hogy elbúcsúzzanak tőle, azt mondták neki: Ismételd el a hitvallás szavait, mond: Lá iláha ill Allah! (Nincs más jogosan imádható istenség csak Allah!). Ő azonban azzal volt elfoglalva, hogy vagyonát kire hagyja. Azt mondta: "Ez a ház yx-e, ez és ez z-é, stb". És ebben az állapotban, vagyonával és az evilági élettel elfoglalva halt meg.

A rossz végzet okai: - A hit hiánya, romlottsága - Az evilághoz való ragaszkodás, és az anyagi élvezetek hajszolása - Az elfordulás Allah útmutatásától - A bűnökhöz és az engedetlenséghez való ragaszkodás