A sírok felkereséséről és imádásáról

Vannak országok, ahol nem csupán fohászkodnak az elhunyt, kegyes életű emberekhez, prófétákhoz, hanem komolyabb istentiszteleti szertartásokat végeznek velük kapcsolatban: például áldozatokat mutatnak be sírjaiknál annak reményében, hogy gyógyulásra, gyermekáldásra, vagy egyszerűen kereskedelmi haszonra tehetnek szert.

A Koránban számtalan rész beszél arról, hogy az istenszolgálat egyedül Allahot illeti meg, aki a Teremtő Isten és mindennek fenntartója. A magasztos Allah azt mondta a Koránban: „És úgy döntött a te Urad, hogy ne szolgáljatok senkit, kivéve őt” (17. Szúra, 23. ája). Ugyanakkor a Koránból tudjuk, hogy az imádkozás és a leborulás istenszolgálati cselekmény, így ez is csupán Allahot illeti meg. Így szól a Korán: „Az ő jelei közé tartozik az éjszaka és a nappal, a Nap és Hold, ne boruljatok le hát a Napnak és a Holdnak, hanem boruljatok le Allahnak, aki megteremtette azokat, ha Őt szolgáljátok” (41. szúra, 37. ája)

Ennek ellenére egyesek felkeresik a régen élt kegyes emberek sírjait, körbejárják azokat, megérintik a sarkait és megtörlik vele magukat, csókolgatják küszöbjeit, sőt néhányan arra vetemednek, hogy a sír földjébe nyomják bele a fejüket. A legborzasztóbb az, amikor egyesek leborulnak a sír előtt, majd alázatosan fohászkodva állnak előtte, miközben kéréseik és szükségeik kielégítését kérik. Mindezt egy beteg gyógyulása, fiúgyermekkel való megáldás, vagy egy szükség kielégítése céljából teszik. Olyat is hallani, hogy a sír tulajdonosát így szólítják meg: „Uram! Távoli országból jöttem, ne okozz hát nekem csalódást” !!!

Allah azonban azt mondta a Koránban: „És ki eltévelyedettebb annál, mint az, aki Allah mellett olyanhoz fohászkodik, ki nem válaszol neki a Feltámadás napjáig, s azok az ő fohászukról mit sem tudnak”(46. Szúra, 5. ája).

Néhányan leborotválják fejüket a síroknál, és egyeseknél olyan könyv van, amelynek például „a szent helyek zarándoklatának szertartásai” címet adták. A „szent helyek” alatt a sírokat értik. Teszik ezt annak ellenére, hogy a zarándoklat célpontja az iszlámban Mekka városa és nem valamilyen szent embernek a sírja!