2012. december 14. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalójaA pletykálkodás tilalma az iszlámbanA kibeszélésnél is súlyosabb bűn a pletykálkodás. Az arabul namímah-nak nevezett negatív jellemvonás azt jelenti: az egyik személytől a másikhoz szállítani az emberek beszédét, a közöttük lévő kapcsolat megrontása céljából, tehát nem egyszerűen üres fecsegésről van szó. A pletykálkodás ocsmány jellemvonás, mert viszályt szít, megszakítja az emberek közötti kapcsolatokat, valamint gyűlölködést és veszekedést okoz. „És akik ártanak a hívő férfiaknak és a hívő nőknek anélkül, hogy elkövettek volna [ellenük valamit], azok hatalmas hazugságot, és nyilvánvaló vétket vettek magukra” (Korán 33: 58)

A pletykálkodás az egyik oka a sírbeli büntetésnek. A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) elment két sír mellett, és azt mondta: „Bizony, ők kínoztatnak, és nem kínoztatnak hatalmas dolgok miatt! Egyikük nem óvta meg magát a vizelettől (nem tartotta tisztán magát), a másik pedig pletykálva járt-kelt az emberek között”.

A pletykálkodó a leggonoszabb emberek közé tartozik. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Vajon ne adjak hírt nektek a leggonoszabbakról közületek?” Azt mondták: „De igen!” Azt mondta: „Azok, akik pletykát szállítanak, akik az egymást szeretők között megrontják a kapcsolatot” (Al-Albáni)

A pletykálkodó a sátán segítője a muszlimok közötti szakadás okozásában. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Bizony, Iblísz (a sátán) a vízre helyezi a trónját, majd elküldi előőrseit, és azok állnak a legközelebb hozzá, akik a legnagyobb viszályt okozzák. Amikor egyikük visszatér, s azt mondja: „Ezt és ezt tettem”, azt mondja rá: „Nem tettél semmit”. Majd amikor egyikőjük visszatér és azt mondja: Nem hagytam ott, amíg nem választottam el a házastársától”. Erre közelebb helyezi magához, és azt mondja neki: Milyen csodálatos vagy!”

Egy alkalommal odament egy férfi Wahb ibn Munabbih-hoz, és azt mondta neki: „XY azt mondta ilyen és ilyen vagy.” Azt mondta neki Wahb: Hát nem talált a sátán más férfit postásnak rajtad kívül?”

A mindenható Allah kilenc alávaló tulajdonsággal jellemezte a pletykálkodót, akitől óva intett minket a Koránban:

„Ne engedelmeskedj minden hitvány esküdözőnek, rágalmazónak és pletykákkal házalónak, a jónak útjába állónak, túlkapást elkövetőnek, bűnösnek, gorombának és hozzá még közönségesnek”. (Korán 68: 10-13)

Allah ebben az ájában óva intett minket attól hogy engedelmeskedjünk, és kövessük jellemében az efféle embereket, akik a pletykálkodás mellett gyakran igazságtalanok, nem vetik meg a bűnöket, és nyelvüket köszörülik az embereken.

Abdul-Fattah Munif, MME