A megvesztegetés és a kenőpénz átadása és elfogadása

Allah azt mondta: „És ne fogyasszátok el vagyonaitokat egymás között csalárd módon, és ne vesztegessétek meg vele a bírákat, hogy felfaljátok bűnös módon az emberek vagyonának egy részét, miközben tudjátok [azt, hogy ez bűn]” (Korán 2: 188. ája). Abú Hurejrától (Allah legyen vele megelégedve) fennmaradt: „Allah megátkozta a bíráskodásban megvesztegetőt, és akit megvesztegettek”.

A hatóság és a bírák megvesztegetése egy jogos követelés érvénytelenítése vagy jogtalan előnyszerzés érdekében az iszlám vallásban bűntény, mert igazságtalansághoz vezet a jogosulttal szemben, valamint a romlottság elterjedéséhez is vezet. A kenőpénz (megvesztegetés) korunkban annyira elterjedt, hogy néhány hivatalnok számára nagyobb bevételt jelent, mint a keresetük, sőt, sok cég számára - különböző fedőnevek alatt - beépül a költségvetésükbe.
Rengeteg ügyintézés el sem indul, vagy be sem fejeződik kenőpénz nélkül, ami által sok szegény ember károsodik meg. A jó szolgáltatás csak annak jár, aki fizet, aki nem fizet, rossz szolgáltatást kap, vagy késleltetik és elhanyagolják. A kenőpénzt fizetők bár később érkeznek, mégis előbb végeznek.
A megvesztegetés miatt sokszor az a pénz, amely a munkáltatót illette volna meg, az „üzletkötőkhöz” jut el. Ezért és ilyen dolgokért nem csoda az, hogy a Próféta (Allah dicsérete és üdvözlése legyen vele) átkot kért azokra, akik részt vesznek ebben a bűntényben azért, hogy kitaszítsa őket Allah az Ő kegyelméből. Abdullah Ibn ’Amr (Allāh legyen vele megelégedve) azt mondta: Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Allah átka a megvesztegetőre és arra, aki megvesztegetődött”.