2012. augusztus 10.Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója Lajlat al-Qadr (Az Elrendelés éjszakája)Testvéreim!

Elteltek a napok és éjszakák Ramadánból, hiszen már az áldott utolsó tíz napban vagyunk, amikor a könyörület fuvallata és a bűnök bocsánata, és a Pokol-tűztől való megszabadulás időszaka köszönt be. A jóravalók nekigyürkőznek, hogy kihasználják ezt az értékes és áldásos időszakot az istenszolgálatok intenzívebb végzésére, és a bűnbánatra. Hatalmas kegyelem Allahtól az, hogy megélhetjük Ramadánt, és abból is a tíz utolsó napot. Akik eddig figyelmetlenek voltak, és nem voltak elég szorgalmasak, azoknak félre kell tenniük a lustaságot, az ernyedtséget és a sok alvást! Itt az idő, hogy olyanok legyünk, akikről a magasságos Allah azt mondta a Koránban: „Eltávolodik az oldaluk a fekvőhelyektől, félelemből és vágyakozva fohászkodnak Urukhoz”. Keressétek ezt az áldott éjszakát, amelyen a Korán kinyilatkoztatásra került, amely a könyörület és a megbocsátás éjjele, és amely a Pokol-tűztől való megszabadulás, és az áhítatos fohász éjjele! A kevés jótett is hatalmas jutalmazást nyer, és megsokszorozódik Allahnál az értéke!

A magasságos Allah azt mondta a Koránban: „Bizony, Mi az Elrendelés éjszakáján bocsátottuk le azt (a Koránt). És honnan tudhatod, mi az Elrendelés éjszakája? Az Elrendelés éjszakája jobb, mint ezer hónap. Az angyalok és a Lélek (Gábriel angyal) leereszkednek akkor, Uruk engedelmével, mindenféle paranccsal. Békesség az, egészen hajnalhasadásig” (Korán 97:1-5).

Egy éjszaka, amely jobb mint ezer hónap! Hatalmas számban érkeznek az angyalok le a földre azon az éjjelen, hogy szemtanúi lehessenek a muszlimok békés és áldásos éjszakájának: „Az angyalok és a Lélek (Gábriel angyal) leereszkednek akkor, Uruk engedelmével, mindenféle paranccsal” - (Korán 97: 4).

Áisa – Allah legyen elégedett vele – azt mondta: „Ha elérkezett a Ramadán utolsó tíz napja, Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) az összes éjszakát ébren töltötte, felkeltette családját, fáradozott és megkötötte köpönyegét”.

Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Beköltöztem az első tíz éjszakára, a Qadr (Elrendelés) éjszakáját keresve, később pedig beköltöztem a középső tízre, majd sugallat jött hozzám arról, hogy az utolsó tízben van!”

Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az Elrendelés éjszakája Ramadán hónap utolsó tíz éjszakája közt van.” (al-Bukhári, Muszlim).

A legvalószínűbb, hogy az Elrendelés éjszakája egy páratlan számú éjszaka, mert Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Keressétek az Elrendelés éjszakáját Ramadán utolsó tíz napja között, a páratlanokban azokból.” (al-Bukhári).

Ez az éjszaka minden évben más napra esik, mivel a leghelyesebb vélemény szerint Ramadán utolsó tíz napjának egyik páratlan éjszakájáról van szó, és feltehetően a 27. nap előestéjétől kezdődő éjszaka. Ugyanakkor előfordult a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) idején, hogy más éjszakára esett, ami azt bizonyítja, hogy az Elrendelés éjszakája vándorol. Allah jobban tudja!

Az Elrendelés éjszakájának jele, hogy tiszta az ég, beragyogják a csillagok az égboltot, ezért olyan, mint egy holdfényes éjszaka, és ezen az éjszakán nincs se hőség, se hideg. Ezen az éjszakán lecsendesednek a szelek és az embernek jobban esik a virrasztás, és érezni a könyörületességet és a békességet. A Nap az Elrendelést éjszakáját követő reggelen úgy kel fel, akár a telihold, nincsenek kiágazó sugarai.

Ezen az éjszakán ajánlatos gyakran fohászkodni, főként a leggyakrabban emlegetett fohászt mondani, amelyet Allah küldötte tanított meg feleségének, Áisának – Allah legyen elégedett vele – amikor azt mondta Allah küldöttének (Allah dicsérje és üdvözítse): Ha tudom, mely éjszaka az Elrendelés éjszakája, mit mondjak akkor? Azt mondta: „Ó Allah, Te [a vétket] Elnéző, Bőkezű vagy, szereted elnézni a bűnöket, legyél hát elnéző velünk!”

Az Elrendelés éjszakája jelentőségének és kiemelkedő rangjának okai:

1. Az Elrendelés éjszakán lett első ízben kinyilatkoztatva a Korán: „Bizony, Mi az Elrendelés éjszakáján bocsátottuk le azt (a Koránt)”(Korán 97: 1)

2. Áldott éjszaka: „Há-mím. [Esküszöm] a nyilvánvaló Írásra (Koránra)! Egy áldott éjszaka bocsátottuk le azt, mi bizony intők vagyunk [az emberek számára]. (Korán 44: 1-3).

3. Ezen az éjszakán íratnak fel az emberek életideje, az ellátása a következő évre vonatkozóan: „Akkor dől el minden bölcs dolog, parancsként tőlünk – bizony mi vagyunk, akik elküldjük [az üzenetet], irgalom gyanánt a te Uradtól, bizony Ő a mindent Halló, mindent Tudó” (Korán 44: 3-6)

4. A magasságos Allah értékesebbé tette az Elrendelés éjszakáján végzett istenszolgálatot, amelyet ezer hónapnyi folyamatosan végzett istenszolgálatnál is értékesebbé tett: „Az Elrendelés éjszakája jobb, mint ezer hónap” (Korán 97: 3)

5. Az angyalok lejönnek a földre csupa jóval és áldással: „Az angyalok és a Lélek (Gábriel angyal) leereszkednek akkor, Uruk engedelmével, mindenféle paranccsal” (Korán 97: 4)

6. Ez az éjszaka teljesen békés, és mentes a gonoszságtól: „Békesség az, egészen hajnalhasadásig”

7. Allah megbocsátja a hívők bűneit: Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) ösztönzött a felkelésre ezen az éjszakán és azt mondta: „Aki virraszt az Elrendelés éjszakáján hittől hajtva és Allah jutalmát várva, Allah megbocsátja neki az addig elkövetett bűneit.” (al-Bukhári, Muszlim).

Abdul-Fattah Munif, MME