2011. szeptember 16. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója


Suajb próféta népének története és a tanulságai


A magasságos Allah minden jóval megáldotta a Midianitákat, megsokasította őket, és rengeteg terméssel, és anyagi javakkal látta el őket. A nagy jólétben megfeledkeztek az igazságosságról, és az emberek elkezdték becsapni és kizsákmányolni egymást, olyan szinten amely kiváltotta a magasságos Allah haragvását, és miután visszautasították a figyelmeztetésül hozzájuk küldött prófétát, Suajbot (Allah dicsérje és üdvözítse), Allah végül keményen megbüntette őket.
Allah azt mondta a Koránban: „S Midiánba testvérüket, Suajbot (küldtük el). Azt mondta: Ó, népem! Szolgáljátok Allahot! Nincs más istenség számotokra Rajta kívül! Világos bizonyíték érkezett hozzátok Uratoktól. Tegyétek teljessé a súlyt és a mérleget, s ne rövidítsétek meg az embereket dolgaikban, és ne okozzatok romlást a földön, miután éve. Ez jobb nektek, ha hívők vagytok! S ne üljetek minden úton fenyegetéssel, s akadályozva Allah Útjától azokat, akik hisznek abban, s ferdének kívánván azt. Emlékezzetek arra, amikor kevesen voltatok, s Ő megsokasított benneteket. Lássátok, milyen lett a vége a romlást okozóknak! Ha egy csoport közületek hisz abban, amivel én küldettem el, és egy másik csoport nem hisz, akkor legyetek kitartóak addig, amíg Allah nem dönt közöttünk, és Ő a legjobb az ítélkezők közül! Az elöljárók, akik fennhéjáztak az ő népéből, azt mondták: Mi bizony kiűzünk téged, Ó, Suajb, és azokat, akik hívők veled együtt a városunkból, vagy pedig visszatérsz vallásunkba. Azt mondta: Vajon akkor is, ha gyűlöljük (azt)? Bizony hazugságot találnánk ki Allah ellen, ha visszatérnénk vallásotokba, miután Allah kimentett minket abból. Mi nem térhetnénk vissza abba, kivéve akkor, ha Allah, az Urunk akarja. Urunk átfog mindent tudásával, (egyedül) Allahra hagyatkozunk. Urunk ítélj köztünk és a népünk között igazsággal, és Te vagy a legjobb ítélkező! Az elöljárók, akik hitetlenek voltak, az ő népéből azt mondták: Ha Suajbot követitek, akkor bizony vesztesek lesztek. S rengés ragadta el őket, s reggelre a házukban arccal a földnek (holtan) feküdtek. Akik meghazudtolták Suajbot, mintha soha sem laktak volna ott. Akik meghazudtolták Suajbot, ők lettek a vesztesek. S elfordult tőlük és mondta: Ó, népem! Bizony én átadtam nektek Uram üzeneteit, és tanácsot adtam nektek. Hát hogyan sajnálhatnék egy hitetlen népet? (Korán 85- 93)
Tanulságok ebből a történetből:
1. Az iszlám átfogó vallás, amely nem csak imádságról és böjtölésről szóló tanításokat tartalmaz, hanem családjogi, gazdasági és kereskedelmi szabályokat, politikai és közjogi törvényeket, így az élet minden területére kiterjed. Az iszlám tiltja a kereskedelmi ügyletek terén a csalást, a mérőeszközök manipulálását, a kamatszedést, és a kizsákmányolást. 2. Allah mindenható Isten, akinek hatalmában áll megbüntetni egy egész népet, ha igazságtalanságot követnek el. Az igazságtalanság nem múlik el büntetlenül, előbb vagy utóbb a bűnösök megfizetnek bűneikért. 3. Az istenfélők megmenekülnek Allah evilági és túlvilági büntetése elől, és Allah örökül hagyja nekik a földet. „Bizony megírtuk a zsoltárban, az Írás után, hogy a földet jóravaló szolgáim fogják örökölni” 4. Jó példaképet kell adnunk azok felé, akik között élünk. Nem szabad hogy a keletről érkezett muszlimok magukkal hozzák azokat a helyi szokásokat, amelyek nincsenek összhangban az iszlám tanításaival, a Korán és a Szunna szellemiségével.