2012. február 10. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalójaSzónoklat a szíriai események kapcsánZejd ibn Thabit al-Anszárí közölte, hogy Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Örvendhet a Sám (Szíria), örvendhet a Sám, örvendhet a Sám! Azt mondták: Ó Allah küldötte, minek okán? Azt mondta: „Allah angyalai kiterjesztették szárnyukat a Sámra (Szíriára)”. (al-Albáni hitelesnek minősítette). Abú Dharr al-Ghifárí közölte: „A Sám (Szíria) az Összegyűjtés és a Feltámadás földje (az Ítélet napján)”. (al-Albáni hitelesnek minősítette). Abdullah ibn Omar közölte, miszerint Allah küldötte azt mondta: „Ó Allah, áldd meg a Sámunkat (Szíriát), és áldd meg Jemenünket!” Azt mondták neki: A Nadzsd-ot (Észak-nyugat Arábiát) is? Azt mondta: Ó Allah, áldd meg a Sámunkat, és áldd meg Jemenünket!” Azt mondták neki: A Nadzsd-ot is? Harmadszorra azt mondta: „Ott földrengések és viszályok lesznek, és a sátán szarva is onnan jön elő!” (al-Albáni hitelesnek minősítette). Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: „Egy csoport a közösségemből kitart Mindenható és Fenséges Allah parancsa mellett, nem árt neki az, aki szembehelyezkedik vele, harcol ellenségeim ellen, ahányszor egy háborúnak vége szakad, kitör egy háború egy másik néppel szemben. Allah egy nép szívét tévútra hajtja, hogy abból származzon ellátás számukra, és ez egészed addig tart, amíg az Óra el nem jön, akár a sötét éjszaka, amitől megijednek, és páncélzatot vesznek magukra. A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ők a Sám (Szíria) lakói” - ujjával pedig felmutatott, a Sám felé mutatva, olyan erősen, hogy megfájdult az ujja”. (al-Albáni hitelesnek minősítette).

Szíriából származó neves tudósok Al-Navaví, al-Izz ibn Abdul-Szalam, Ibn Tajmijjah, Ibn Kathír, akik Damaszkuszban születtek, vagy ott éltek.

Az igazságos harc jogosságáról és a vértanúságról „Engedélyt kaptak [a harcra] azok, akik ellen harcolnak, mivel ők jogtalanságot szenvedtek el, és Allah bizony képes az ő megsegítésükre” (Korán 22:39) „Ha sebesülés ér titeket, nos érte már hasonló sebesülés az [ellenséges] népet is. Ezeket [a jó és kevésbé jó] napokat forgandóvá tesszük az emberek között, hogy Allah tudván tudhassa kik azok, akik hisznek, és hogy vértanúkat válasszon közületek. Allah bizony nem szereti az igazságtalanokat.” (Korán 3: 140) „Vagy arra számítottatok, hogy bementek a Paradicsomba, még azelőtt, hogy ahhoz hasonló [megpróbáltatás] érne titeket, mint azokat, akik előttetek enyésztek el? Nyomorúság és baj érte őket, és megrendültek, [olyannyira] hogy a küldött és azok a hívők, kik vele voltak azt mondták: Mikor [jön el] Allah győzelme? De igen! Allah győzelme bizony közel van!” (Korán 2: 214). Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: „Akit megölnek becsületének védelmezése közben, az mártír”.

A vértanúság előnyei „Allah bizony megvásárolta a hívőktől magukat és vagyonukat, cserébe azért, hogy övék lesz a (túlvilági) kert. Harcolnak Allah útján, majd ölnek és megöletnek, tőle való igaz ígéretként a Tórában, az Evangéliumban és a Koránban. Ki az, aki Allahnál hűségesebb az egyezményhez? Fogadjátok örömhírét vásárotoknak, amit kötöttetek. Ez lesz a hatalmas diadal!” (Korán 9: 111) „Ne gondold azokról, akiket meggyilkoltak Allah útján, hogy ők halottak! Ellenkezőleg, élnek ők, ellátásban részesülnek az Uruknál” (Korán 3: 169) Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A Paradicsomban száz szint van, két szint között akkora a távolság, mint ami az ég és a föld között van. A magasztalalt és magasságos Allah azoknak készítette elő, akik erőfeszítést tesznek az Ő útján” Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) vágyott arra, hogy életét adja az iszlámért, és hogy vértanúvá váljon: „Szeretnék harcolni Allah útján, majd megöletni, majd feltámadni és újra megöletni”.

Az iszlám Umma győzelmi tényezői „Ó ti, kik hisztek! Ha (ellenséges) csapattal találkoztok, álljatok helyt szilárdan, és emlékezzetek meg gyakran Allahról, talán boldogulni fogtok! Engedelmeskedjetek hát Allahnak és a Küldöttének, és ne különbözzetek össze egymással, mert (akkor) kudarcot vallotok és elenyészik az erőtök! Legyetek kitartóak, Allah bizony a kitartókkal van” (Korán 8: 45-46) „Allah megígérte azoknak, akik hisznek közületek, és jótettet cselekszenek, hogy helytartóvá teszi őket a földön, ahogyan azokat is helytartóvá tette, akik előttük voltak, és hatalmat ad nekik arra, hogy gyakorolják vallásukat, amelyet kiválasztott számukra, a félelmüket pedig felcseréli biztonságra, [egyedül] engem szolgálnak, és semmit sem állítanak társsá mellém, és aki ezután hitetlenné válik, azok a szembeszegülők” (Korán 24: 55) „Bizony, már elhangzott a szavunk küldött szolgáink felé, hogy győztesekké lesznek téve, és a mi seregünk lesz a felülkerekedő” (Korán 37: 171-173) „Bizony elküldtünk előtted küldötteket a népükhöz, majd világos bizonyítékokkal érkeztek hozzájuk, azután pedig bosszút álltunk azokon, akik bűnt követtek el, és kötelességünk volt támogatni a hívőket” (Korán 30: 47) „És bizony megírtuk a Zsoltárban – az [égi] Emlékeztető után – hogy a földet a jóravaló szolgáim öröklik” (Korán 21: 105);

Az igazságtalanság és annak következménye Abú Dharr al-Ghifárira hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, aki a Prófétára (Allah dicsérje és üdvözítse) hivatkozott, miszerint Allah így szólt: „Ó, szolgáim! Én tilalmassá tettem Önmagamra nézve az igazságtalanságot, s tilalmassá tettem közöttetek is, ne legyetek hát igazságtalanok egymással szemben!” Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Óvakodjatok az igazságtalanságtól, mert az sötétséget borít [az elkövetőre] a Feltámadás napján” „Megfogják tudni azok, akik igazságtalanságot tettek, hogy milyen fordulatban lesz részük” (Korán 26: 227) „És azok, akik hitetlenekké váltak azt mondták a küldötteiknek: Mi bizony ki fogunk űzni benneteket a földünkről, hacsak vissza nem tértek a mi vallásunkra. Az Uruk sugallatot adott nekik: Mi el fogjuk pusztítani az igazságtalanokat. Mi titeket teszünk meg a föld lakosainak őutánuk. Ez annak jár, aki fél előttem állni (az Ítélet napján), és fél a fenyegetésemtől” (Korán 14: 13-14) „És ne gondold, hogy Allah figyelmen kívül hagyja azt, amit tesznek az igazságtalanok, csupán késlelteti őket egy olyan napra, amelyen rémültek lesznek a tekintetek” (Korán 14: 42)„Mi bizony megsegítjük küldötteinket és azokat, akik hisznek az evilági életben és azon a napon is, melyen felállnak a tanúk (az Ítélet napján). Azon a napon az igazságtalanok bocsánatkérése nem lesz a hasznukra, átok és a legrosszabb lakhely jár nekik” (Korán 40: 51-52) Abdul-Fattah Munif, MME