2013. május 3. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalójaA bűnök és az ellenszegülés veszélyeA bűnök hatalmas veszélyekkel járnak, és rossz következményeik szétterjednek. Számos korábbi nemzet pusztulását és közösség lerombolását okozták. A magasságos Allah azt mondta: „És hány olyan települést zúztunk össze, amelyek igazságtalanok voltak, és utánuk újabb népeket hoztunk létre” (Korán 21:11)

A bűn és ellenszegülés által cserélte fel Iblísz a hitet hitetlenséggel, az Allahhoz való közelséget távolodással, a könyörületet átokkal, a Paradicsomot pedig Pokollal. A bűnök miatt érte el Noé népét az Özönvíz, emiatt pusztította el 'Ád népét a szörnyű forgószél, emiatt lett elragadva Thamúd népe a kiáltással, és emiatt pusztították el Lót népét a rájuk zúduló kövek.

Allah azt mondta: „S mindegyiket az ő bűne szerint büntettünk meg, így volt köztük, akire szélvihart küldtünk, és volt köztük, akit a kiáltás ragadott el, és volt köztük, akit elnyelettünk a földdel, és volt köztük, kit belefojtottunk a vízbe. És Allah bizony nem volt igazságtalan velük, hanem saját magukkal voltak igazságtalanok” (Korán 29: 40)

Azok a csapások, amelyek a muszlimokat sújtják saját bűneiknek és ellenszegülésüknek köszönhető. Allah azt mondta: „És ami csapás ér titeket, azáltal van, amit kezetek szerzett. És sokaknak megbocsát” (Korán 42: 30)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) egy alkalommal azt mondta: „Ó ti Muhádzsirok (Mekkából Medinába) kivándorlók gyülekezete! Amikor próbára lesztek téve öt [állapot] által – Allahtól kérek menedéket az elől, hogy tanúi legyetek – [akkor büntetés fog érni titeket]: Nem jelenik meg az erkölcstelenség egy nép közt sem, amíg nyilvánossá nem válik, és akkor bizony elterjed közöttük a pestis és olyan bántalmak is, amelyek nem estek meg korábban élt elődeikkel. Amennyiben csalárd módon kezelik a kimérést és a mérleggel való mérést, akkor nehéz esztendők, súlyos drágulás (áremelkedés) és az uralkodó igazságtalansága fogja őket sújtanák. Amennyiben megtagadják a vagyonukra nézve kötelező adomány kiadását, akkor vissza lesz tartva tőlük az [eső]csepp az égből, és ha nem lennének jószágok, nem is esne náluk eső. Amennyiben megszegik az Allahhal és küldöttével kötött egyezséget, akkor hatalmat kapnak felettük idegen ellenségük, akik magukhoz ragadják egy részét annak, amit amazok birtokolnak. Amennyiben vezetőik nem ítélkeznek Allah könyve szerint, és válogatnak abból, amit Allah lebocsátott (a Koránban), akkor Allah akaratából egymás ellen fognak harcolni.

A hívőknek le kell vonniuk a tanulságokat, és tanulniuk kell az intésből, és neki kell látniuk a bűnbánatnak, és ne késlekedjenek a megbánással.

A magasságos Allah azt mondta a Koránban: „Mond: Ó szolgáim, akik túlzásba estetek magatokra nézve! Ne mondjatok le Allah könyörületéről! Allah bizony megbocsátja az összes bűnt, Ő bizony a Megbocsátó, az Irgalmas”. (Korán 39: 53)

Allah azt mondta: „Ó ti akik hisztek! Tanúsítsatok megbánást Allah iránt, őszinte bűnbánattal! Lehet, hogy Allah eltávolítja rólatok rossz tetteiteket, és olyan kertekbe helyez be, melyek alól folyók folynak„ (Korán, 66:8)

Allah azt is mondta: „És akik, ha förtelmeset (erkölcstelenséget) tesznek, vagy igazságtalanságot követnek el magukkal szemben, akkor megemlékeznek Allahról, és megbocsátást kérnek a bűneikért – és ki bocsáthatná meg a bűnöket, ha nem Allah? – és nem ragaszkodnak ahhoz [a bűnhöz], amit tesznek, miközben tudják (hogy Allah elfogadja megbánásukat)” (Korán 3: 135).

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Bizony, Allah kiterjeszti a kezét az éjszaka során, hogy azok, akik nappal bűnt követtek el, megbánhassák. És kiterjeszti a kezét a nappal során, hogy azok, akik éjjel bűnt követtek el, megbánhassák. (És mindennap ezt fogja tenni,) amíg a Nap nyugaton nem kel fel.” (Muszlim)

Abdul-Fattah Munif, MME