A Könyörületes és Irgalmas Allah nevével (kezdve)

Az Áldozati ünnep (eid al-adhá) szónoklatának összefoglalója


Allahu Akbar, Allahu Akbar, lá iláha ill Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ua lilláhil hamd (Allah a legnagyobb, Allah a legnagyobb, nincs más [jogosan imádható] istenség, kivéve Allah. Allah a legnagyobb, Allah a legnagyobb, és Allahnak jár a hálatelt dicsőítés!)


Testvéreim!
Féljétek a magasságos Allahot, és adjatok hálát neki, hiszen Ő vezetett el titeket az igaz útra. A magasságos Allah azt mondta: „A mai napon teljessé tettem nektek vallásotokat, és kiteljesítettem kegyemet irántatok, és az iszlámot választottam számotokra vallásul” (Korán, 5:3). Vallásotok a leghatalmasabb vallás, Allah nem fogad el tőletek más vallást csak az iszlámot. „Aki az iszlámon kívül más vallást kíván [követni], az nem lesz tőle elfogadva, és a túlvilágon a vesztesek között lesz” (Korán 3: 85). Az iszlám amely minden időben és helyen alkalmazható, megoldást kínál minden ügyre vonatkozóan. Ragaszkodjatok vallásotokhoz, mert ez hozza el számotokra az evilági és túlvilági sikert és boldogságot. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Olyat hagytam közöttetek, ami után soha nem fogtok eltévedni, ha ragaszkodtok hozzá: Allah könyve” (al-Bukhári és Muszlim).
Muszlimok!
Az iszlám legjelentősebb pillére a tanúságtétel után, az imádkozás. Allah azt mondta a Koránban: „Tartsátok meg az imádkozást” (Korán 30: 31-32). Azt is mondta: „Ügyeljetek az imádkozásokra, és [különösen] a középső imádkozásra, és álljatok fel Allah előtt alázattal”. (Korán 2: 238). Óvakodjatok attól, hogy könnyelműen bánjatok az imádkozás betartásával. A magasságos Allah azt mondta: „Jaj az imádkozóknak, akik elfeledkeznek az imádkozásukról” (Korán 107: 4-5). Allah azt is mondta: „Olyan utódok következtek utánuk, akik elhanyagolták az imádkozást és követték a vágyaikat, azok a Tűzzel fognak találkozni. Kivéve azokat, akik megbánással fordultak Allahhoz, hívők lettek, és jótetteket cselekedtek, azok belépnek a Paradicsomba és nem fognak jogtalanságot szenvedni” (Korán, 19: 59-60. ája). A szülőkre hatalmas felelősség hárul, hiszen őket terheli a gyermekek gondozása és megfelelő nevelése. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az a szolga, akire Allah nyájat bízott, ha úgy hal meg, hogy hűtlen volt nyájára nézve, Allah tilalmassá teszi számára a Paradicsomot”. Nincs hatalmasabb hanyagság, mint a gyermekek, és a házastársak elhanyagolása, és hagyni, hogy azt tegyék amihez kedvük van, felügyelet és számonkérés nélkül. Ó, ti gondviselők, féljétek Allahot!
Muszlimok!
A szülőkkel kapcsolatos jogok Allah és prófétájának (Allah dicsérje és üdvözítse) jogai után következnek. A Koránban ez áll: „És szolgáljátok Allahot, ne állítsatok semmilyen társat, és [bánjatok] jóságosan a szülőkkel” (Korán 4: 38). Az ember sikeressége és jóléte függ attól mennyire engedelmeskednek a szüleinek: „Akit örömmel töltene el, ha ellátása bőséges lenne, és életideje meghosszabbodna, akkor tartsa a kapcsolatot rokonaival” (Al-Bukhári és Muszlim). Ezzel ellentétben, az iszlám óva inti az embert attól, hogy ellenszegüljön szüleinek. Allah küldötte azt is mondta: „Hárman nem lépnek be a Paradicsomba: aki alkoholfüggő, aki szüleivel szembe engedetlen, és akit hidegen hagy a hűtlenség” (al-Naszái, Ahmad). Muszlimok!
A muszlimok bajainak zöme abból származik, hogy elhagyták azon kötelességüket, hogy ösztönözzenek a jóra, és megtiltsák a rosszat. Allah azt mondta: „Ti vagytok a legjobb közösség, mely az emberek számára előhozatott, megparancsoljátok a helyénvalót, megtiltjátok az elvetendőt, és hisztek Allahban” (Korán 3:110). Allah küldötte így szólt: „Arra esküszöm, Akinek kezében van az én lelkem, ha nem parancsoljátok meg a helyénvalót, és nem tiltjátok meg az elvetendőt, akkor Allah hamarosan gyötrelmet hoz elő számotokra, majd ha fohászkodtok hozzá, nem kaptok választ” (Al-Tirmidzi).
Hittestvéreim!
Összejövetelünk a mai jeles napon az iszlám egységnek a kifejeződése. Az iszlám vallásban kiemelkedő cél az egység megélése, a megegyezés, és a szakadás elkerülése. Allah azt mondta: „És bizony eme közösségetek egy közösség, és Én vagyok a ti Uratok, hát Engem féljetek!” (Korán 23: 52). Ez olyan esemény, amelyen a muszlimok összegyűlnek, hogy elvégezzék az Allahot dicsőítő szertartásokat, és amelyek közül a legkiemelkedőbb a zarándoklat. Olyan összejövetel, amelyben találkozik az egység az egyistenhittel.
Allah küldötte az Áldozás napján így szólt az emberekhez: „Bizony életetek, vagyonotok és becsületetek szent, úgy ahogyan ez a nap, ez a város és ez a hónap is szent. Találkozni fogtok Uratokkal, és számon kér titeket tetteitekről, ezért ne térjetek vissza énutánam a hitetlenséghez, azzal, hogy egymás fejének estek” (Al-Bukhári és Muszlim). Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A hívők szeretetükben, könyörületességükben, és együtt érzésükben hasonlatosak a testhez: ha egy szerve panaszkodik, akkor a test egésze álmatlansággal és lázzal válaszol” (Al-Bukhári és Muszlim).
Hívők!
Ez az ünnepnap igen jeles nap, hiszen ez a Mekkai zarándoklat legnagyobb napja. Ezen a napon gyűlnek össze a zarándokok, hogy a legtöbb szertartást elvégezzék, és levágják az áldozati állatokat, hogy közel kerüljenek Allahhoz. A többieknek lehetőségük van arra, hogy osztozzanak velük az áldozás szertartásában, melynek ugyanaz a célja: az Istenhez való közel kerülés. A magasságos Allah azt mondta: „Nem ér el Allahhoz sem a húsuk, sem pedig a vérük, hanem az istenfélelem ér el Hozzá tőletek” (Korán 22:11).
Az áldozati állatok azok a jószágok, amelyeket a muszlimok Allahhoz való közelebb kerülésük reményében vágnak le, és amelyek nagytestű jószágok: tevék, szarvasmarhák és juhok. Feltétel, hogy ezek az állatok mentesek legyenek a hibáktól, mint a betegség, a vakság, vagy a sántaság. Fennmaradt a Prófétától (Allah dicsérje és üdvözítse), hogy két kost áldozott saját kezével, Allah nevét említve, és Tekbírt mondva. A levágás ideje: Jaum an-Nahr (a Levágás napján) történik, vagyis Dzúl-Hiddzsa hónap 10-én, az ünnepi imádkozás befejezését követően. Megengedett a levágásuk később is, egészen a három Tasrík nap (11-e, 12-e és 13-a) utolsó napjáig. Az ünnepnapon (Dzul-Hiddzsah 10-én), és a Tasrík napokon tilos a böjtölés. Allah küldötte azt mondta: „A Tasrík napok az evés, az ivás és Allah emlegetésének a napjai” (Muszlim). Emlegessétek hát Allahot, a Tekbír szövegének ismétlésével („Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lá iláha ill Allah. Allahu Akbar, va lilláhil hamd), főként az imádkozások befejezése után.

Magyarországi Muszlimok Egyháza, BUDAPEST MECSET Sheikh Fares Ali Malek al-Qudaimi 2011.11.06/1432.12.10